Platība 16 370.9 ha

Iedzīvotāju skaits – 1211 (2016. gada decembra dati)

Malnavas pagasta lielākā daļa atrodas Mudavas zemienē. Ziemeļrietumu daļu aizņem Abrenes nolaidenums, ko no austrumiem un dienvidiem apņem Zilupes līdzenums. Dienvidrietumu stūri aizņem Austrumlatvijas zemienes Adzeles pacēlums. Reljefs ir lēzeni viļņots, ar nelieliem plakanvirsmas pauguriem, morēnu līdzenumiem un pārpurvotiem līdzenumi. No Salnavas pagasta iestiepjas Žurilovas-Malnavas grēda, kurā nedaudz uz rietumiem no Malnavas ir pagasta augstākais paugurs – Žurilovas kalns (120 m).

Lielākā upe pagasta teritorijā ir Rītupe – stipri līkumaina, ar plašām palienēm un daudzām vecupēm, vietām  regulēta, citviet stipri aizaugusi. Lielākie purvi: pārejas Salinīku purvs un Mihaļčenku purvs.

Pagastā atrodas Salinīku un Straujenkas dolomīta atradne. Salinīku atradne pētīta 1985. gadā. Straujenkas atradne pētīta 1972. gadā. Abu atradņu dolomīts derīgs šķembu ražošanai. Grebņevā atrodas smilts atradne. Salinīku purva kūdra izmantojama lauksaimniecībā.

Malnavas pagasta teritorija izveidojusies pēc Otrā pasaules kara, tā aizņem bijušā Kārsavas pagasta lielāko daļu. 1990. gadā Malnavas ciema teritorijā nodibināts Malnavas pagasts.

Dzelzceļa līniju Sanktpēterburga – Viļņa atklāja 1860. gadā, tā bija pirmā dzelzceļa līnija Latvijas teritorijā. Tagadējā Malnavas pagasta teritorijā bijusi Malnavas muiža, kas kā atsevišķa muiža minēta Ludzas pilsētas un zemju aprakstā, kurš veidots 1784. gadā. Malnavas parks ir aizsargājams kopš 1957. gada. Parka platība ir 18 ha, tajā 1987. gadā reģistrēta 51 eksotisku augu suga.

Pagasta iedzīvotāji pieder pie Malnavas Romas katoļu draudzes. Baznīca atrodas Kārsavā. Kultūrvēsturiska nozīme ir piemineklim, kas atklāts Bozovā 1928. gadā Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem. Pieminekļa autors ir P. Pavlovs. Malnavā uzstādīts obelisks 2. pasaules karā kritišo piemiņai.

Malnavas pagastā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde, Malnavas koledža, pansionāts “Mūsmājas”.

Malnavas pagasts lepojas ar pagasta iekļaušanos tranzīta industrijā ar kvalificētu autotransporta mehāniķu sagatavošanu, autoservisu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un lauksaimniecība attīstības iespējām, jo šī pagasta zemes ir vienas no vērtīgākajām novadā.