Goda pilsoņi

Inta Ostrovska

Inta Ostrovska

2012. gads

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada jaunās paaudzes patriotisma audzināšanā, aktīvu līdzdalību novada un Latgales reģiona kultūras un ģimenes tradīciju veidošanā, attīstīšanā un saglabāšanā.

Juris Bozovičs

Juris Bozovičs

2011. gads

Lauksaimniecības speciālists, izglītības darbinieks, sociālo zinātņu maģistrs, Malnavas koledžas direktors, aktīvi darbojas Latgales attīstības padomē, Latgales reģiona attīstības aģentūrā.

Vija Skuja

Vija Skuja

2011. gads

Deju kolektīva ilggadēja vadītāja un virsvadītāja, kopš 1972.gada piedalījusies visos Vispārējos latviešu, kā arī Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

Arvīds Urtāns

Arvīds Urtāns

2010. gads
Zita Mortukāne

Zita Mortukāne

2010. gads

Piesakieties jaunumiem

Sapratu