Goda pilsoņi

Zofija Ritiņa

Zofija Ritiņa

2013. gads

Par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, par aktīva dzīvesveida popularizēšanu novadā, par kultūras dzirkstelītes uzturēšanu un redzesloka paplašināšanu pensionāru vidū.

Tālis Mūrnieks

Tālis Mūrnieks

2013. gads

Par lielo ieguldījumu Mežvidu pagasta infrastruktūras attīstībā un rūpēm par novada cilvēku labklājību.

Inta Ostrovska

Inta Ostrovska

2012. gads

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada jaunās paaudzes patriotisma audzināšanā, aktīvu līdzdalību novada un Latgales reģiona kultūras un ģimenes tradīciju veidošanā, attīstīšanā un saglabāšanā.

Juris Bozovičs

Juris Bozovičs

2011. gads

Lauksaimniecības speciālists, izglītības darbinieks, sociālo zinātņu maģistrs, Malnavas koledžas direktors, aktīvi darbojas Latgales attīstības padomē, Latgales reģiona attīstības aģentūrā.

Vija Skuja

Vija Skuja

2011. gads

Deju kolektīva ilggadēja vadītāja un virsvadītāja, kopš 1972.gada piedalījusies visos Vispārējos latviešu, kā arī Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

Arvīds Urtāns

Arvīds Urtāns

2010. gads
Zita Mortukāne

Zita Mortukāne

2010. gads

Piesakieties jaunumiem

Sapratu