Goda pilsoņi

Renāte Čeirāne

Renāte Čeirāne

2017.gads

Nozīmīgo apbalvojumu Renāte Čeirāne ieguva par aktīvu dzīves pozīciju ilgu gadu garumā strādājot ar dažādu paaudžu cilvēkiem, par profesionalitāti un neatlaidīgu darbu sabiedriski nozīmīgu notikumu veicināšanā.

Anna Dundure

Anna Dundure

2016. gads

Dzīvs piemineklis cilvēka izturībai, gribasspēkam, neatlaidībai un cilvēkmīlestībai. A. Dundure ir strādājusi par gidi Briges pilsētā Beļģijā, Flāmu skolā pasniegusi franču valodu, kā arī kā bijusi zvērināts flāmu/latviešu/krievu valodas tulks Beļģijas tieslietu ministrijas pakļautajās institūcijās. Anna Dundure ir Latvijas “dzīvā vēsture”, jo, kad mūsu valsts gatavosies savas 100 – gades svinībām, Anna 2017. gada 15. martā sagaidīs savu 90. dzimšanas dienu.

Anita Turlaja

Anita Turlaja

2016. gads

Zinoša un mērķtiecīga deju kolektīvu vadītāja, kurai ir augstas prasības gan pret sevi, gan pret dejotājiem, kas ir visu sasniegumu ķīla, jo vadītāja ir kolektīva dvēsele un stūrakmens. A. Turlaja pirms 40 gadiem sāka strādāt 1. Mežvidu pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, vienlaicīgi Latvijas Valsts universitātē iegūstot kvalifikāciju – filologs. No 1989. gada Mežvidu tautas namā vada tautu deju kolektīvus, 2003. gadā kultūras namā izveidots līnijdeju kolektīvs, kurš ir vienīgais novadā.

Viktorijs Krišāns

Viktorijs Krišāns

2015. gads

Jauniešu autoritāte un uzticams draugs, kurš māca mīlestību pret darbu un mērķtiecīgu cīņu par savu mērķi. Audzēkņi par skolotāju saka: “Stingrs, godīgs, iemāca disciplīnu, prasīgs, ar skaļu balsi, atklāj un palīdz attīstīt talantus, mudina sasniegt izvirzītos mērķus un apveltīts ar labu humora izjūtu.”

Janīna Terēzija Barkāne

Janīna Terēzija Barkāne

2014. gads

Par ilggadēju darbu tautas dejas mācīšanā jaunajai paaudzei, par mūsu novadam raksturīgo latgalisko vērtību, dziesmu un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Elvīra Bleive

Elvīra Bleive

2014. gads

Par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, ilggadēju, radošu darbu izglītības jomā un mērķtiecību, apzinīgu darbu tradīciju veidošanā Salnavas pagastā un Kārsavas novadā.

Zofija Ritiņa

Zofija Ritiņa

2013. gads

Par nesavtīgu vēlmi palīdzēt citiem, par aktīva dzīvesveida popularizēšanu novadā, par kultūras dzirkstelītes uzturēšanu un redzesloka paplašināšanu pensionāru vidū.

Tālis Mūrnieks

Tālis Mūrnieks

2013. gads

Par lielo ieguldījumu Mežvidu pagasta infrastruktūras attīstībā un rūpēm par novada cilvēku labklājību.

Inta Ostrovska

Inta Ostrovska

2012. gads

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada jaunās paaudzes patriotisma audzināšanā, aktīvu līdzdalību novada un Latgales reģiona kultūras un ģimenes tradīciju veidošanā, attīstīšanā un saglabāšanā.

Juris Bozovičs

Juris Bozovičs

2011. gads

Lauksaimniecības speciālists, izglītības darbinieks, sociālo zinātņu maģistrs, Malnavas koledžas direktors, aktīvi darbojas Latgales attīstības padomē, Latgales reģiona attīstības aģentūrā.

Piesakieties jaunumiem