26. augustā Kārsavas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, saskaņā ar projekta pasākumu plānu, organizē Kārsavas novada izglītības iestāžu vecāko klašu/grupu izglītojamiem neformālās apmācības “Profesiju karuselis”.

Šajās apmācībās tiek piedāvātas SIA „BUTS” organizētas profesiju darbnīcas ar friziera, floristikas, hennas mākslas un apsardzes darbinieku profesiju pārstāvjiem. Nodarbības tiks organizētas Kārsavas kultūras namā.

No plkst. 13.00 līdz 14.30 notiks floristikas un apsardzes darbinieku profesiju pārstāvju organizētās nodarbības, no plkst. 14.30 līdz 16.00 notiks friziera un hennas mākslas darbinieku profesiju pārstāvju organizētās nodarbības.

Vienam izglītojamajam iespējams piedalīties divās nodarbībās.

Izglītojamiem par piedalīšanos nodarbībās līdz 26. augusta plkst. 10.00 atsūtīt informāciju uz e-pastu: sicane@inbox.lv vai sazinoties ar Vairu Šicāni pa tālr. 29384429