Svētdien, 16. jūnijā, Daugavpils novada VIŠĶU pagasta estrādē notika LATGALES novada 17. Senioru Dziesmu un deju festivāls „Saulei pretī mūžu ejot„. Festivālā piedalījās Latgales reģionālās pensionāru apvienības, novadu pensionāru biedrības, Latgales pašvaldību kultūras iestāžu un citu organizāciju senioru amatiermākslas kolektīvi: 4 kori, 24 vokālie ansambļi, 10 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi, 10 mazākumtautību kolektīvi, 23 Eiropas deju kopas, 5 senioru deju kopas, 9 tautu deju kolektīvi, viens līnijdeju kolektīvs un viena amatnieku apvienība, kopā pulcējot 1100 dalībnieku.

Tika pārstāvētas 22 pašvaldības, tai skaitā arī Kārsavas novada pašvaldība ar senioru kolektīviem: Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis „MĀRGA„ (vad. Austra Golubeva), Kārsavas senioru vokālais ansamblis „SENDIENAS„ (vad. Antoņina Pitkeviča), Kārsavas senioru deju kopa „SENLEJA„ un senioru tautu deju kopa „ŪDRUPE  (vad. Dainis Jezupovs). Kopā 48 dalībnieki.

img_8708

Kārsavas senioru deju kopa „SENLEJA„

img_8747

Kārsavas senioru vokālais ansamblis „SENDIENAS„

img_8777

Kārsavas novada senioru tautu deju kopa „ŪDRUPE„

img_8783

Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis „MĀRGA„

Festivālu „Saulei pretī mūžu ejot” plkst. 17.00 atklāja svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam plkst. 17.30 sekoja dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi. Plkst. 18.00 sākās dižkoncerts ko vadīja aktieris Jānis Jarāns. Koncerta īpašais viesis bija dziedātājs Andris Baltacis. Koncerts bija ļoti krāšņs un daudzpusīgs, kā arī labi noorganizēts. Tik daudz pozitīvu emociju, satikām daudz seno draugu, iepazināmies ar jauniem, ļoti jauki pavadīta diena. Piedalījās ciemiņi no Lietuvas, Gulbenes novada, pārstāvji no Latvijas pensionāru federācijas, novadu pašvaldību pārstāvji un daudz skatītāju.

Paldies festivāla rīkotājiem: Daugavpils novada domei, Daugavpils novada kultūras pārvaldei, Latgales reģionālai pensionāru apvienībai, Višķu pagasta pārvaldei. Liels paldies Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu, kas deva iespēju mūsu kolektīvie piedalīties krāšņajā pasākumā.

Nākošajā gadā senioru dziesmu un deju festivāls notiks RUGĀJU novadā.

Zofija Ritiņa
Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja