veselibas_proj_logo-jpg

Kārsavas novada pašvaldības projekta projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem” ietvaros Kārsavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs jau aktīvi norisinās vingrošanas nodarbības bērniem no 4 līdz 6 gadu vecumam vispārējās veselības veicināšanai un sirds asinsvadu sistēmas stiprināšanai Kārsavas novada iedzīvotājiem.

Projektā iesaistītas:

  • Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Sienāzītis”;
  • Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”;
  • Mērdzenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.

Pasākumi iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas. Nodarbības notiek fizioterapeites Maritas Joņinas vadībā.


Projekts „“Veselības veicināšanas un slimību profilakse pasākumi Kārsavas novada iedzīvotājiem”.” (Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/069) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anna Zīmele
projekta vadītāja