lrp_nap_es_leader

Uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstītā projekta, ”Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā” Nr. 16–01–AL34–A019.2201-000014 realizācija

Viena no projektā paredzētajām aktivitātēm bija āra trenažieru iegāde un uzstādīšana novada pagastos.

Āra trenažieri uzstādīti Goliševā pie Aizgāršas skolas, Malnavā pie pansionāta “Mūsmājas”, Mērdzenē pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Mētras” un Mežvidos atpūtas zonā pie skolas.

Trenažieri ir piemēroti fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā un būs efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai. Veicinās novada iedzīvotāju, veselības nostiprināšanu, kā arī fizisko spēju attīstīšanu un veselīga dzīves veida uzturēšanu, jo laba veselība ir katra cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās labklājības pamats.

Cienījamie novada iedzīvotāji!

Novērtēsim Eiropas Savienības atbalstu, mūsu pašvaldības rūpes un ieguldītos līdzekļus un saudzēsim kopīgiem spēkiem iegūto mantu, kas domāta mūsu veselības nostiprināšanai!

Rita Jonikāne
projekta vadītāja