Iedzīvotāju ievērībai, atgādinam, ka sazināties ar novada nodokļu administratori Mārīte Poikāne ir iespējams sekojoši : marite.poikane@karsava.lv, vai pa tālruni 20221777