Tika veikta visu pagastu apsekošana, pēc kuras, diemžēl, tika konstatēts, ka mūsu novadā ir ļoti daudz bīstamu un avārijas stāvoklī esošu koku, daudzi no tiem kapos. Pēc koku apsekošanas, tika konstatēti 118 koki, kuri jāzāģē un 12 koki, kuriem nepieciešama vainaga kopšana.

Darbi tiek veikti Kārsavas pilsētā, Salnavas pagasta Naudaskalna kapos un Ruskulovā, Mežvidu ciema teritorijā, Mērdzenes pagasta Šalaju, Pudinavas un Vecpiragovas kapos, Malnavas pagasta Krieviņu, Bozovas un Malnavas kapos, kā arī Malnavas un Bozovas ciemā.

Paredzēto darbu veikšanai tika izsludināts iepirkums, kurā ar vislētāko piedāvājumu uzvarēja SIA “MALIX”, kas apņēmās darbus veikt par 8 660,00 eiro bez PVN.

Juris Vorkalis
Vides pārvaldības speciālists