Tikai ar labo, ar cildeno, ko šajā dzīvē darām,
Spītējot laika ritumam, atmiņā palikt varam.

Šis stāsts ir par tādu kā senioru pulcēšanās vietu, kas aizsākās 2009.gada 17. jūlijā, kad no Kārsavas slimnīcas saņēmu, bijušās poliklīnikas, atslēgas. Šajās telpās Kārsavas pensionāru biedrība nolēma izveidot sociālās palīdzības centru “Gvelzis” ar domu, ka šeit seniori varēs pulcēties dažādām aktivitātēm. Vispirms jau humānās palīdzības apmaiņai – kāds sev vairs nevajadzīgo apģērbu un apavus atdot cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā.

Tā paša gada 6.augustā novada sociālais dienests noorganizēja pirmo humānās palīdzības pievedumu. Uzradās apmeklētāji, tātad par mums tiek izrādīta interese! Lai varētu aktīvi darboties, piesaistot Eiropas finansējumu, biedrībai vajadzēja oficiāli reģistrēties un tad nu 2009. gada 9.oktobrī tika nodibināta Kārsavas novada pensionāru apvienība ar saviem statūtiem un valdi 7 cilvēku sastāvā.

img_1874

Pēc desmit gadiem, 20.septembrī sociālās palīdzības centrā “Gvelzis” sanāca cilvēki, kuri vairāk vai mazāk saistīti ar centra dibināšanu, tā darbību 10 gados. Sanāca, lai kopā papriecātos par paveikto un izteiktu priekšlikumus tālākai darbībai. 10 darba gados realizēti četri projekti, piesaistīti sponsori. Ēkā, Malnavas ielā 4 atjaunota apkure, ūdens un kanalizācija. Ar pašvaldības finansiālo atbalstu un projekta ietvaros ēkai nomainīts jumta segums, nomainīti logi un ārdurvis, izremontētas telpas un iekārtoti kabineti. Izveidots pakalpojumu klāsts: dušas un datora izmantošana, veļas mazgājamo automātu un šujmašīnu lietošana, kā arī ir nūjošanas aprīkojums, trenažieri, vingrošanas bumbas un paklājiņi, savam priekam arī tapošanas aprīkojums.

10 gadu darbības laikā humāno palīdzībā iesaistījās 2749 klienti. Humāno palīdzību saņēma 11 943 klienti. Lai varētu uzturēt sociālās palīdzības centru “Gvelzis” un segt dažādus maksājumus, ieviesti ir arī maksas pakalpojumi. Sakām lielu paldies pašvaldībai, kas sedz elektrības un siltuma izmaksas. Jāmin arī labie rūķīši (Beatrise, Aina, Daina, Vilhelmīne, Lūcija un Zofija), kas savā brīvajā laikā palīdz centra darbībā – rūpējas par kārtību, pieskata dušas telpas, uzrauga veļas mazgājamos automātus, izraksta kvītis par maksas pakalpojumiem, reģistrē apmeklētājus un kārto humāno palīdzību.

Sociālās palīdzības centrā “Gvelzis” notiek dažādas aktivitātes – var nodot un saņemt humāno palīdzību trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, izmantot dušas un veļas mazgājamos automātus trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, piedalīties rokdarbu nodarbībās ceturtdienās (kontaktinformācija pa tālruni 26365391), nūjot, vingrot, kā arī notiek pieredzes apmaiņa ar citām pensionāru biedrībām, dažādas veselības pārbaudes un prezentācijas.

img_8622

Līdz ar gadiem ir izveidojusies cieša sadarbība ar novada pašvaldību, Kārsavas slimnīcu, Latgales reģionālo pensionāru apvienību, Latvijas pensionāru federāciju un citām pensionāru biedrībām. Prieks, kas citiem ir sagādāts, divkārt atdosies!

Liels un sirsnīgs PALDIES visiem labajiem un atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri gan finansiāli un visādi citādi atbalsta sociālās palīdzības centra “Gvelzis” darbību. Paldies domes priekšsēdētājai Inārai Silickai, priekšsēdētājas vietniekam Pēterim Laganovskim, sociālajam dienestam, Kārsavas slimnīcai un grāmatvedei Vijai. Paldies Sandrai B., Sandrai Č., Sandrai P., Aijai L., Ritai J., Kārsavas KN vadītājai Inārai R. un Leonam R., Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītājai Intai, valdes loceklēm – Artai, Renātei, Ņinai, Emīlijai, Jevgenijai, Vilhelmīnei un Beatrisei. Paldies Ernestam, Dainim, Aivaram Aleksandram un Jāzepam, kuri nekad neatsaka, ja ir nepieciešama palīdzība. Paldies čaklajām rokdarbniecēm – Maldai, Lilijai, Gaļinai, Dainai, Veltai, Renātei, Janinai, Dzidrai, Zinai un citām.

Turpināsim apdzīvot un atjaunināt telpas, paplašināsim pakalpojumu pieejamību. Ļoti gaidām jaunus apmeklētājus ar svaigām iecerēm un priekšlikumiem, kuri grib un var darboties savā un citu labā.

Zofija Ritiņa
Kārsavas novada pensionāru apvienības valdes priekšsēdētāja