logo

2018.gada 23.martā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Efektīvas pārvaldes sistēmas izbūve Kārsavā”  Nr.4.3.1.0/17/A/066 īstenošanu, izmantojot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Šā gada 15.augustā tika pabeigta siltumtrašu būvniecība (posms – Telegrāfa iela 37, Mazā Telegrāfa iela, Vienības iela, Skolas iela, Parka iela, Dzirnavu iela, Teātra iela), kur būvniecības laikā tika demontētas vecās, savu laiku jau nokalpojušās siltumtrases, kas bija ļoti sliktā stāvoklī un uzbūvēti jauni pazemes tīkli, tādējādi novēršot siltumenerģijas zudumus.

Projekta mērķis bija izbūvēt 1260 m garu siltumtrases posmu, kas savienotu jauno katlu māju Telegrāfa ielā 37 ar Skolas un Kļavu ielas apkures lokiem, kas ir realizēts. Šī savienošana bija nepieciešama, lai uzlabotu Kārsavas centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti, kā arī lai nākotnē visa Kārsavas pilsētas apkure tiktu nodrošināta no jaunās katlumājas.

Projekta kopējās izmaksas ir 662 975,00 EUR, tajās ietilpst Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 219 200,00 EUR apmērā (40% no attiecināmajām izmaksām) un SIA “Kārsavas namsaimnieks” aizņēmums Valsts kasē ar Kārsavas novada pašvaldības galvojumu 443 775,00 EUR  apmērā.

Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA “HEKTORS” un būvdarbus uzraudzīja būvuzraugs SIA „BaltLine Globe”.

Laura Vilka
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
projektu koordinatore