lauku_celi_uzsakti

Augustā noslēdzās pašvaldības Nākotnes ielas un autoceļa Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi pārbūve 2,171 km lielā posmā. Darbus veica uzņēmums SIA “Rubate”.

20181106_111508

Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “ Grants ceļu un ielu pārbūve Kārsavas novadā” (Nr.18-01-A00702-000030) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Būvdarbi iepriekš minētajos objektos tika pabeigti 31. augustā un šobrīd notiek izpildmērījumu sagatavošana un saskaņošana ar nepieciešamajām instancēm.

Nākotnes ielas un autoceļa Kārsava – Jēči – Otrie Mežvidi pārbūves kopējās izmaksas – 377 740.11 euro. Šajā ceļa posmā tika ietaupīti 29 573,95 euro.

Informāciju par projekta norisi var saņemt Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā pie projektu vadītājas Ineses Lipskas.

Inese Lipska
Projektu vadītāja


06Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.