lauku_celi_uzsakti

 Jūlijā tika pabeigti būvdarbi pašvaldības pagasta ielās – Jāņa, Parka, Zaļās ielas Mežvidos, Straujas iela Mērdzenē un Salnavas pagasta autoceļa posms, kurus veica – VAS ”Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Pārbūve norisinājās Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “ Kārsavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” (Nr.17-01-A00702-000042) ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Šobrīd notiek izpildmērījumu sagatavošana un saskaņošana ar nepieciešamajām instancēm.

Inese Lipska
Projektu vadītāja


Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar ELFLA finansējumu un Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.