Latvijas Nacionālā bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība 5. un 6. klašu skolēniem tika aizsākta 2017. gadā. Lai piedalītos Skaļās lasīšanas sacensībās, katram skolēnam ir jāizvēlas sava grāmata, kurā atrast interesantāko fragmentu, kuru citiem nolasīt. Tā bērni ne tikai pilnveido savas lasītprasmes, bet arī tiek ieinteresēti par daudzām aizraujošām grāmatām.

Mūsu novada skolas aktīvi iesaistījās jaunajā lasīšanas kampaņā jau pirmajā gadā, kad konkursā piedalījās Kārsavas vidusskolas, Mežvidu un Salnavas pamatskolu audzēkņi. Šogad šīm skolām pievienojās arī Mērdzenes pamatskola. Sacensība norisinās trīs kārtās. Pirmajā kārtā novada skolās tika noskaidroti labākie lasītāji, kuri 3. aprīlī piedalījās reģiona pusfinālā Ludzā. Mūsu novadu pārstāvēja Kārsavas vidusskolas audzēkņi Viktors Ratnieks un Valērija Djubko. No Mežvidu pamatskolas sacensībās piedalījās Brigita Mūrniece-Krišāne un Dāvis Zalužinskis. Salnavas pamatskolu pārstāvēja Ričards Gabranovs, Toms Naglis un Marija Skangale. Mērdzenes pamatskola uz otro kārtu bija izvirzījuši Vintru Lipsku un Gunitu Dubrovsku. Visi dalībnieki saņēma pateicības un balviņas par piedalīšanos konkursā, bet Kārsavas vidusskolas audzēkni Valēriju Djubko apsveicam ar 1. pakāpes diplomu reģiona finālā. Uz nacionālo finālu, kurš notiks Rīgā, Latvijas Nacionālā bibliotēkā, dosies galvenās balvas ieguvējs – šoreiz tā ir Ludzas ģimnāzijas audzēkne Elīza Eikina.

Paldies skolēniem un viņu skolotājiem par dalību sacensībā, kurā bērni apliecināja savu lasītprasmi un lasītprieku. Iesaistoties šajā projektā, katrs dalībnieks ir ieguvējs, jo lasīšana veicina pozitīvas emocijas un saliedē bērnus kopīgām aktivitātēm.

Inta Jurča
Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja