synergy-for-security

Kārsavas novada pašvaldībā noslēgusi līgumu ar IK „AeroNET” (līgumcena 14285,67 EUR bez PVN) par “Video novērošanas iekārtu un sociālā paneļa piegāde un uzstādīšana Kārsavas novadā “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” projekta ietvaros”.

Projekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt informatīvo displeju Kārsavas novada domes ēkas gaitenī un 8 “gudrās” video novērošanas kameras. Konsultējoties ar Valsts Policiju, Kārsavas novadā video novērošanas kameras tiks uzliktas šādās vietās:

  • Vienības un Šosejas ielas krustojums;
  • Vienības un Skolas ielas krustojums;
  • Vienības un Parka ielas krustojums;
  • Stacijas un Vienības ielas krustojums;
  • Stacijas un Alejas ielas krustojums;
  • Vienības un Stacijas ielas krustojums;
  • Reģionālo ceļu krustojumā Goliševā un Mērdzenē.

Tika izstrādāts nolikums un organizēts iepirkums par “Video novērošanas iekārtu un sociālā paneļa piegāde un uzstādīšana Kārsavas novadā “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” projekta ietvaros”. Kopumā bija pieteicies tikai viens pretendents ar kuru tika noslēgts arī līgums.

Visi montāžas darbi paredzēts izpildīt līdz 30.04.2019. Gaidām siltāku laiku, lai varam ķerties klāt darbiem.

Toms Barkāns
Projekta koordinators


INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programmas LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” projekts „ Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”. Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no 2017.gada 17.maija līdz 2019.gada 16.maijam. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas programma. Projekta Vadošais partneris ir LV Valsts policija.