2018. gadā mums bija vienreizēja iespēja piedzīvot savas valsts simtgadi. Tas bija unikāls notikums laikā. Mums visapkārt ir laika ritējuma un vēstures mēmie liecinieki –  celtnes, upes, meži, parki, –  kā cilvēku radīti, tā arī dabas objekti. Katram no tiem ir savs stāsts. Vienam tas ietver gadu simtus, bet citu stāsti ir sākušies nesen. Valsts simtgades svētku svinēšanas laikā iepazināmies ar dažādiem Kārsavas novada stāstiem – Didža Groza fotostāstiem izstādē “Kārsavas stāsti”, vēsturnieku pētījumiem rakstu krājumā “Kārsavas stāsti”, kā arī skolēnu zīmētajiem, gleznotajiem un rakstītajiem “Kārsavas novada stāstiem”.

nosledzies-vizualas-makslas-konkurss-2

Septembrī Kārsavā bija apskatāma Didža Grodza fotogrāfiju izstāde “Kārsavas stāsti”. Šīs izstādes iespaidā radās ideja par skolēnu vizuālās mākslas darbu konkursu „Kārsavas novada stāsti”. Konkursu organizēja Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas MA sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu. Tajā varēja piedalīties Kārsavas novada skolu skolēni vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Dalībnieki tika aicināti attēlot kādu no Kārsavas novadā esošajiem objektiem un veikt pētījumu par to.

Kaut gan konkursa uzdevumi nebija vienkārši, izvērtēšanai tika iesniegti 78 darbi no visām novada skolām. Kā atzīst žūrija, nebija viegli noteikt labāko darbu autorus, jo bija jāvērtē gan vizuālās mākslas darbs, gan pētījums par objektu.

1.vietu ieguva Mareks Punāns, Agnese Skangale, Jānis Burmeistars no Salnavas pamatskolas (sk. Elvīra Bleive) un Vivita Krišāne no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

2.vietas ieguvēju bija daudz vairāk. Vintra Lipska un Diāna Načinņikova no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Marija Skangale no Salnavas pamatskolas (sk. Elvīra Bleive), Ksenija Valdzere no Mežvidu pamatskolas (sk. Elīna Grabovska) un Adrija Petinena, Zane Šicāne, Raivis Homčenko Roberts Zelčs, Armands Naumovs, Armīns Gutāns, Marika Popova, Šarlote Lorija Nagle, Sabīne Blaua un Paula Jegorova no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

3.vietā ierindojās Dita Lipska un Vizma Emīlija Vasiļjeva no Mērdzenes pamatskolas (sk. Lija Rosicka), Elērija Lāce, Ivonna Sutra un Adriana Salīte no Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas (sk. G. Nagle), Loreta Zavidska,  Paula Pundure, Karīna Poikāne, Reinis Lustiks, Kristaps Gabrāns, Ariadne Moisejenoka, Antra Kušnere, Santa Solovjova, Lūcija Burmeistare un Agita Potaša no Kārsavas vidusskolas (sk. Lilita Laganovska).

nosledzies-vizualas-makslas-konkurss-3

Konkurss noslēdzās decembra beigās ar skolēnu darbu izstādi. Tajā ir eksponēti 48 paši veiksmīgākie skolēnu darbi. Izstādē parādās darbu autoru īpašais grafiskais un gleznieciskais skatījums uz savu dzimto vietu, ko viņi vēlējās iemūžināt un parādīt mums – skatītājiem, bet skolēnu veidotajos aprakstos, pētījumos var lasīt stāstus par attēloto. Jauno mākslinieku darbi būs apskatāmi Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas telpās visu janvāri

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu, viņu skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem par skolēnu atbalstu Kārsavas novada stāstu rakstīšanā un vizualizēšanā, Kārsavas novada pašvaldībai un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai par atsaucību un sadarbību konkursa organizēšanā.

Lilita Laganovska
Kārsavas novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore