Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta vispārējais mērķis: Pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, inovatīvu un konkurētspējīgu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projekta mērķis: Dot iespēju ik vienam sabiedrības loceklim izmantot inovatīvus pakalpojumus, lai pilnveidotu savas zināšanas kultūrvēstures, vides, veselības un citās jomās.

Projekta realizācijas gaitā mainījās projekta izmaksas, jo tika veikta atkārtota iepirkuma procedūra un izpildes termiņš pagarināts līdz 30.06.2021. gadam.

Kopējais projekta izmaksas EUR 44437,25 no tā ELFLA finansējums EUR 39993,51 pašvaldības līdzfinansējums EUR 4443,74.

Projektā ietvaros:

 Kārsavas kultūras nama zālē uzstādīja 27 krāsmaiņas prožektorus un  6 kustīgos prožektorus. Tiem būs vairākas priekšrocības – tiks uzlabots kopējais vizuālais tēls  pasākumos, pateicoties ātrai un kvalitatīvai gaismas staru krāsas nomaiņai, būs ievērojama strāvas ekonomija, kā arī tiks nodrošināts normāls temperatūras režīms pasākuma laikā. Nepieciešamības gadījuma prožektorus varēs izmantot āra pasākumos, kā arī pārvietot uz citiem kultūras namiem.

Kārsavas, Salnavas, Mērdzenes un Mežvidu kultūras namu zālēs uzstādīja lieljaudas projektorus un motorizētos stacionāros projekcijas ekrānus. Šī aprīkojuma iegāde nodrošinās iespēju uz vietas organizēt apmācības, seminārus, tematiskās lekcijas. Rīkojot pasākumu, varēs  izmantot skatuves noformēšanai.


Kārsavas kultūras nama zālē notiek prožektoru uzstādīšana.

Rita Jonikāne
projekta vadītāja