25. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas organizētā konkursa skolu jaunatnei “Latvijas Kultūras kanons manā skolas somā” fināls. Starp 20 komandām, kas konkursa pirmajā kārtā izcīnīja iespēju piedalīties konkursa radošajā seminārā un konkursa finālā, bija arī Kārsavas vidusskolas komanda.

11. janvārī mūsu skolas komanda–11.a klases meitenes Egita Potaša, Lūcija Burmeistere, Laine Pontaga un skolotāja Anita Lele devās uz Rīgu, kur piedalījās LKA organizētajā radošajā seminārā jeb konkursa otrajā kārtā. Semināra mērķis–palīdzēt konkursa finālistiem sagatavoties fināla uzdevuma izpildei – Latvijas valsts 101. gada kultūras notikuma projekta izstrādei.

50886396_2749226935303139_6205685958365413376_o

Seminārā tika apzināta kultūras mantojuma daudzveidība, tā saikne ar katru no mums un izmantošanas iespējas mūsdienu mākslas un kultūras procesos, kā arī atklāta mantojuma un mūsdienu mākslas mijiedarbe. Jau semināra noslēguma daļā, izmantojot seminārā gūto pieredzi, mentoru vadībā komandas sāka strādāt pie konkursa fināla uzdevuma –veidot koncepciju pasākumam / notikumam, apvienojot kultūras mantojuma plašo ideju un satura piedāvājumu ar daudzajām notikuma / pasākuma formām.

Tiekoties konkursa finālā, skolēnu komandas izstrādāja saturu pasākumam, kurā paredzēts popularizēt skolēniem saistošu kultūras mantojuma elementu, izmantojot mūsdienīgas kultūras izpausmes un komunikācijas veidus. Ja pirmajā konkursa kārtā skolēni iepazinās un vērtēja kultūras notikumu piedāvājumu, tad finālā jaunieši paši iejutās pasākuma veidotāja lomā, izstrādājot to no idejas līdz pat tehniskajai norisei.

50857121_2749224471970052_1483375390712922112_o

Mūsu skolas komanda finālā prezentēja pasākumu–meistarklasi „Mosties! Bubyns skan!” Izvēle par labu šim mūzikas instrumentam nebija nejauša. Ceļā uz valsts simtgadi aizvien vairāk tika apzinātas reģionu nemateriālās kultūras vērtības. Pagājušā gada beigās Nemateriālā kultūras mantojuma padome ierosināja sešas vērtības iekļaut Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Viena no tām ir Latgales mazās bundziņas jeb bubyns. Tāpēc mēs nolēmām celt godā šo nedaudz aizmirsto mūzikas instrumentu un tā spēles tradīcijas, kas saglabājušās tikai pie mums, Latgalē. Fināla uzdevuma 1.daļas izpildei bija atvēlētas tikai nepilnas divas nedēļas, tāpēc mūsu komandu gaidīja saspringts, bet interesants un radošs darba cēliens, kā rezultātā tika izstrādāta aizraujoša un jauniešiem saistoša pasākuma koncepcija, ko prezentējām žūrijai 12 cilvēku sastāvā un pārējiem konkursa dalībniekiem. Ar fināla uzdevuma 2.daļu komandas iepazinās un to pildīja fināla dienā. Uz Rīgu ņēmām līdzi arī bubynu, lai prezentāciju par mūsu izstrādāto pasākumu varētu papildināt ar bubyna spēli. Neizpalika žūrijas jautājumu virkne, un, tāpat kā 1. kārtā, arī šoreiz priecēja meiteņu pārliecinošās un argumentētās atbildes uz visiem jautājumiem. Mūsu komanda saņēma Pateicību par piedalīšanos radošajā seminārā, Diplomu par piedalīšanos konkursa finālā un dāvanas.

raksts-izdevumam-1

Par konkursā gūtajiem iespaidiem dalās konkursa dalībnieces:

Laine:

Konkurss deva iespēju iepazīties ar Latvijas Kultūras kanona vērtībām interesantā formātā. Iepazīties ar kultūras mantojumu patstāvīgi man nešķita interesanti. Pateicoties komandas darbam, veiksmīgi startējām pirmajā kārtā, kas deva iespēju piedalīties otrajā kārtā un finālā, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Konkursa organizatoriskā daļa bija augstā līmenī, visi uzdevumi bija pārdomāti un veidoti tā, lai jauniešos radītu interesi un attīstītu radošumu. Priecājos, ka man bija iespēja piedalīties šajā konkursā, jo guvu lielu pieredzi un zināšanas daudzās jomās. Tagad es labāk apzinos, kāds ir mūsu kultūras mantojums, kas mums ir jāsaglabā un jānodod nākamajām paaudzēm, jo, saglabājot šīs vērtības, mēs saglabāsim arī mūsu tradīcijas un latviskumu.

Lūcija:

Konkursā gūtā pieredze ir neatsverama. Kopā pētīt un izzināt kultūras mantojumu – tas ir ne tikai interesanti un lietderīgi pavadīts laiks. Tā ir iespēja iepazīstināt citus ar mūsu kultūras vērtībām, apzināties, ka mums pieder liela bagātība, ar ko mēs varam lepoties. Gatavojoties šim konkursam un piedaloties tajā, mums bija iespēja paplašināt savas zināšanas par un ap kultūru.

Egita:

Man bija liels gods un prieks pārstāvēt Kārsavas vidusskolu Latvijas Kultūras kanona konkursā. Gatavojoties konkursam, pusgada laikā iepazinām Kultūras kanona vērtības, materiālās un nemateriālās kultūras mantojumu. Konkurss deva iespēju izpausties radoši, parādīt savas zināšanas un prasmes, kā arī tās pilnveidot.  Konkurss mani iedvesmoja neapstāties pie saviem sapņiem, bet darīt visu, lai tos sasniegtu, uzņemties iniciatīvu, darīt to, kas patīk, un iedrošināt citus. Vislielākais prieks bija sadarboties ar skolotājiem. Mums bija mērķtiecīga, radoša un atsaucīga komanda!

Paldies meitenēm par lielisko un veiksmīgo sadarbību un pozitīvajām emocijām! Vēlos pateikties meiteņu vecākiem par atbalstu, kā arī visiem, kas mums palīdzēja gan ar praktiskiem ieteikumiem, gan ar padomu, gan uzmundrinošiem vārdiem, gatavojoties visām trim konkursa kārtām.

Anita Lele
Kārsavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja