Ikgadējā jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā startējuši astoņi topošie uzņēmēji. Celt vietējo ekonomiku pretendenti uz pašvaldības līdzfinansējumu  plāno gan realizējot metināšanas pakalpojumus, attīstot lauksaimniecību un kokapstrādi, remontējot mēbeles un piedāvājot izklaides iespējas publiskos pasākumos.

Visi biznesa ideju autori tika aicināti prezentēt savus projektus izvērtēšanas komisijai septiņu komisijas locekļu sastāvā. Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa vērtēšanas komisija izvirzīja 5 pretendentus granta saņemšanai. Savukārt, atkārtoti sazinoties ar Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu un veicot padziļināto iesniegto pretendentu saskaņojumu, lai aizpildītu de minimis sistēmā* nepieciešamās prasības par iesniegtajām biznesa idejām, konstatēja, ka esošā konkursa nolikuma ietvaros Kārsavas novada pašvaldība nav tiesīga piešķirt valsts atbalstu diviem no pretendentam.

Balstoties uz šī gada 28. novembra Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu lēmumu pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts sekojošiem projektiem- IK “Happy people group”- Instaprintera foto pakalpojumi publiskajos pasākumos (2000,00 eiro);  metināšanas pakalpojumu darbnīcas “Wurf” izveidei (1590,00 eiro) un privātmāju apsaimniekošanas pakalpojumu ieviešanai (410,00 eiro).

* Eiropas Komisija ir ieviesusi minimālā apjoma jeb tā saucamā de minimis atbalsta jēdzienu, kas nosaka, ka atbalsta projekti par mazām summām, kuriem faktiski nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm, netiek pakļauti vispārējām komercdarbības atbalsta kontroles prasībām. No 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrēs atbalsta saņēmējiem piešķirto de minimis atbalstu.

Inga Zagorska
Kārsavas novada tūrisma organizatore