Kārsavas vidusskolas 2021. gada jūlijā un augustā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts “I.am.I”. Projekta mērķis – veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās – kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurkas skrējiens, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātes “ES un mans ķermenis” nodarbībā jaunieši apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu  fizisko vingrinājumu plānu. Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena, dienas režīma un savas fiziskās formas savstarpēju saikni.

Noslēguma nodarbībā projekta dalībnieki devās ciemos uz maiznīcu “Dzīles” pie lauku uzņēmējiem, kuri cep rudzu maizi pēc tradicionālām vai pašu ģimenes paaudzēs izkoptām receptēm.  Jaunieši uzzināja, kā top maize un  kādas ir tradicionālās un senās receptes.

Projekta noslēgumu atzīmēja ar kopīgo kliņģera baudīšanu un piemiņas dāvanu pasniegšanu visiem dalībniekiem.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā “IAMI projekts” un Instagram lapā “IAMI_projekts”.

Izsakām pateicību Kārsavas vidusskolai par veiksmīgu sadarbību, īpaši skolotājai Anitai Lelei, kā arī paldies Pumpurs un Kārsavas novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Informāciju sagatavoja biedrība ” IN-LAAT”.