Jau septīto gadu Kārsavas novadā tiek organizēta Jauniešu gada balva, kurā tiek atspoguļoti sasniegumi un notikumi jaunatnes jomā gada laikā, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja katram, aizpildot anketu. Apkopojot un izvērtējot rezultātus, sešās nominācijās ir izvirzīti šādi jaunieši:

Gada Sportists

Lenarts Krieviņš, Margarita Homčenko, Edgars Gadžega, Viktorija Krišāne, Rūdis Laganovskis.

Gada Skolēns

Sintija Ruskule, Ralfs Punans, Agnese Skanagale, Šarlote Lorija Nagle, Ilze Nagle, Sabīne Žukovska, Kārsavas vidusskolas 2017./2018. m.g absolventi (Raitis Barkāns, Dāvis Blaus, Ivo Burmeisters, Arnis Gutans, Kristers Krišāns, Sofija Ločmele, Aivis Ločmelis, Katrīna Ločmele, Kamila Morozova, Liene Nagle, Renārs Orinskis, Daira Poikāne, Mihails Popovs, Jolanta Probuka, Ritvars Pundurs, Ardis Rudzīts, Ēriks Starodumovs, Dans Kazimirs Valeniks), Lauris Lipskis un Jānis Burmeisters.

Gada Radošākais jaunietis

Kitija Ivulāne, Signija Voite, Sanita Šakina, Zara Suhovskaja, Sabīne Žukovska, Laine Pontaga, Lūcija Burmeistere, Egita Potaša, Junora Streļča, Mārtiņš Laganovskis Vesers, Marks Korņilovs, Paula Jegorova, Ivita Korkla, Signija Igaune, Mārcis Gaidukovs un Malnavas koledžas tautas deju kolektīvs “Malnava”.

Jaunietis uzņēmējs

Lita Dīce, Daina Jonikāne, Laine Pontaga un Linda Pastare.

Jaunietis sabiedrībai

Sanda Žukovska, Niks Naglis, Guntars Gabranovs, Gunta Ločmele, Elmārs Jacenko, Mārtiņš Gailāns, Ralfs Punans, Einārs Čoičs, Arturs Zeiļuks, Jānis Burmeisters, Jānis Kirsanovs, Ilvars Gabranovs, Kaspars Miezis, Arturs Vorkalis.

Gada Cilvēks/Organizācija jaunietim

Edgars Puksts, Arnis Stefanovičs, Arnis Morozovs, Malnavas koledžas kartinga komanda – Arturs Vorkalis, Āris Gedušs, Edmunds Vilcāns, Gabriels Pundurs, Harijs Plenkovs, Tīne Martuzāne, Milāna Kuzmina un Malnavas koledžas tautas deju kolektīvs “Malnava” – vadītāja – Agnese Medne.

Galveno balvu ieguvēji tiks noskaidroti svinīgajā Gada balvu pasniegšanas pasākumā 25. janvārī plkst. 20.00 Kārsavas KN, plkst. 22.00 balle ar Cover Crew. Ieeja 3 EUR, nominantiem – brīva. Gadu laikā Jauniešu Gada Balva ir kļuvusi par tradicionālu pasākumu un atskatu par paveikto, līdz ar to jauniešu vidū tas tiek gaidīts ar nepacietību.

Solvita Dzerkale
Jaunatnes lietu speciāliste