Jau vairākus gadus Kārsavas novadā biedrība Kārsavas novada jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas novada pašvaldību organizē Jauniešu gada balvu, kurā tiek atspoguļoti sasniegumi un notikumi jaunatnes jomā gada laikā, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja katram, aizpildot anketu. Apkopojot un izvērtējot rezultātus, sešās nominācijās ir izvirzīti šādi jaunieši:

Goda Jaunīts
Sanita Šakina, Gunta Nagle, Kamila Morozova, Katrīna Ločmele, Jolanta Probuka, Linda Pastare, Kristofers Kairišs, Marta Ločmele.

Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam
Juris Ločmelis, Viktorijs Krišāns, Rihards Kūkojs, Biedrība “SK Kuorsova”, KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA, Anna Danča, Edgars Puksts.

Goda Škoļnīks
Jeļena Berkela, Šarlote Lorija Nagle, Signija Voite, Signija Igaune, Aivita Naļivaiko, Ilze Nagle,  Ivo Burmeisters, Daira Poikāne, Liene Nagle, Mārtiņš Gailāns, Līva Daniela Borisova, Ritvars Pundurs, Kristers Krišāns, Guntars Gabranovs, Daniels Gabranovs.

Goda “Instagram” profils
Uldis Laganovskis, Dainis Poikāns, Antra Lipska.

Goda Sportists
Sofija Ločmele, Lāsma Nagla, Elīna Caune, Ilārija Ločmele, Elvita Vilka, Linda Kiščenko, Sandris Zelčs, Jānis Potašs.

Goda Radūšuokais jaunīts
Arnita Lipska, Arnis Gutans, Angelika Jacenko, Diona Liepiņa, Elvita Vilka, Raitis Barkāns, Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņš “Līnija”: dalībnieces Laine Pontaga, Ivita Korkla, Paula Jegorova, Arnita Lipska, Karīna Poikāne un Ērika Kaupuža, Jeļena Berkela.

Goda Pozitīvoukais kuriozs
Video: Juris Vorkalis “Lielā Talkas diena”, Lauris Ļubka “Peldēšana applūdušajā kviešu laukā”.

Galveno balvu ieguvēji tiks noskaidroti svinīgajā pasākumā 16. februārī plkst. 20:00 Salnavas KN. Pasākumā un ballē spēlēs Brāļi Puncuļi. Balles sākums pulksten 22.00.
Šogad Kārsavas novada Jauniešu gada balva tiks pasniegta jau sesto reizi. Gadu laikā tas ir kļuvis par tradicionālu pasākumu un atskatu un paveikto, līdz ar to jauniešu vidū tas tiek gaidīts ar nepacietību.

Anna Zīmele

Jaunatnes lietu speciāliste