Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas novada pašvaldību jau sesto gadu organizēja Kārsavas novada “Jauniešu gada balvu 2017”. Pasākuma mērķis ir izcelt, godināt un pateikties tiem Kārsavas novada pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.

16. februāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Salnavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Kopā tika saņemti 50 pieteikumi un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: “Goda Jaunīts”, “Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam”, “Goda Škoļnīks”, “Goda “Instagram” profils”, “Goda Sportists”, “Goda Radūšuokais jaunīts”, “Goda Pozitīvoukais kuriozs”.

28216988_1587525757950023_670717179_o-1

Izvirzīt kandidātus tika dota iespēja ikvienam, aizpildot anketu un izvirzīt nominantu – jaunieti, kurš ir pelnījis gūt atbalstu, kādā no septiņām izvirzītajām nominācijām, pēc žūrijas komisijas lēmuma deviņu cilvēku sastāvā tika atzīts:

“Goda Jaunīts” – Marta Ločmele, raksturota kā  “Martas idejas vienmēr ir radošas. Kārsavas novada populārā prāta spēle “Aļberts”, interesanti pasākumu videosižeti, pasākumu afišu noformēšana Salnavas KN un novada pasākumiem. Tas viss ir Martas brīvprātīgais darbs.”.

Nominanti: Sanita Šakina, Gunta Nagle, Kamila Morozova, Katrīna Ločmele, Jolanta Probuka, Linda Pastare, Kristofers Kairišs.

“Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam” – biedrība “SK Kuorsova”, raksturota kā viena no nedaudzajām organizācijām novadā, kura aktīvi iesaistās novada sabiedriskajā dzīvē aktīvi gan organizējot, gan līdzdarbojoties sporta pasākumu organizēšanā jauniešiem. Sporta klubs “Kuorsova” aktīvisti organizē dažādas sporta spēlēs, sniedz jauniešiem iespēju trenēties dažādos sporta veidos, šādi veicinot veselīgu dzīvesveidu Kārsavas novada iedzīvotājos.

Nominanti: Juris Ločmelis, Viktorijs Krišāns, Rihards Kūkojs, KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA, Anna Danča, Edgars Puksts.

“Goda Škoļnīks” – Aivita Nalivaiko, mācās Kārsavas vidusskolas 11. a klasē un ir Kārsavas vidusskolas skolēnu domes priekšsēdētāja jau otro gadu. Skolnieces vidējā atzīme ir lielāka par 9 ballēm. 2017. mācību gadā skolniece ir saņēmusi Kārsavas vidusskolas diplomu par labām un teicamām sekmēm mācībās un ir līderis skolas labāko skolnieku „Top – 10” vidū. Par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu skolniece 2017. gadā ir saņēmusi pašvaldības domes priekšsēdētājas I.Silickas pateicību. Aivita dzied Kārsavas vidusskolas meiteņu korī „Akustika” un ansamblī „Volyudzeitis”. Vokālo ansambļu skatē ir ieguvusi 1. pakāpi, kā arī ar ansambli piedalījusies konkursā, kas veltīts Latvijas simtgadei, kā arī uzstājusies Kārsavas vidusskolas 85.gadadienas svinībās, Lāčplēša dienas pasākumā Kārsavas baznīcā. Skolas pasākumos viņa ir spēlējusi flautu. Aivita dzied Kārsavas kultūras nama meiteņu ansamblī „Belkanto” un Kārsavas baznīcas korī. Skolniece spēlē Kārsavas mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrī un arī šīs skolas kapelā „Dimdari”, uzstājusies pasākumos, spēlējot flautu.

Nominanti: Jeļena Berkela, Šarlote Lorija Nagle, Signija Voite, Signija Igaune, Ilze Nagle, Ivo Burmeisters, Daira Poikāne, Liene Nagle, Mārtiņš Gailāns, Līva Daniela Borisova, Ritvars Pundurs, Kristers Krišāns, Guntars Gabranovs, Daniels Gabranovs.

“Goda “Instagram” profils” – Dainis Poikāns. Instagram profils @dainisp ir ļoti aktīvs un raksturo Kārsavas novadu no dažādiem rakursiem. Viņš atspoguļo Kārsavas novada notikumus, dabu, cilvēkus, tādējādi iemūžinot Kārsavas novada vēsturi sociālajos tīklos. Instagram profils @dainisp atpoguļo skaistākos mirkļus Kārsavas novadā laika griezumā.

Nominanti: Uldis Laganovskis, Antra Lipska.

“Goda Sportists” – Ilarija Ločmele. Ilarija šobrīd ir Murjāņu sporta ģimnāzijas 10. klases skolniece. Latvijas izlases dalībniece U-18 vecuma grupā. 2017. gadā aizstāvējusi ne tikai Kārsavas, bet Latvijas godu vairākās starptautiskās sacensībās. Eiropas Jaunatnes olimpiādē ieguvusi 11. vietu 3000 m skrējienā. Ar savu neatlaidību, pašatdevi, cīņas sparu, sevis nežēlošanu ir iemantojusi cieņu pret sevi. Darba mīlestība, pašupurēšanās izraisa apbrīnu.

Nominanti: Sofija Ločmele, Lāsma Nagla, Elīna Caune, Elvita Vilka, Linda Kiščenko, Sandris Zelčs, Jānis Potašs.

“Goda Radūšuokais jaunīts”- Diona Liepiņa ir popularizējusi Kārsavas novadu piedaloties dažādos mūzikas konkursos gan novadā, gan Latvijas mērogā. Ir piedalījusies konkursā “Manc akords 2017”, jauno dziedātāju konkursā “Sapņi piepildās”, iegūstot 2. vietu. Ir piedalījusies arī Jauniešu dienā Kārsavas novadā un ieguvusi skatītāju simpātijas. Diona ir viena no daudzpusīgi radošākajiem jauniešiem novadā!

Nominanti: Arnita Lipska, Arnis Gutans, Angelika Jacenko, Elvita Vilka, Raitis Barkāns, Kārsavas vidusskolas tērpu dizaina pulciņš “Līnija”: dalībnieces Laine Pontaga, Ivita Korkla, Paula Jegorova, Arnita Lipska, Karīna Poikāne un Ērika Kaupuža, Jeļena Berkela.

“Goda Pozitīvoukais kuriozs” – Lauris Ļubka. Viens no negaidītākajiem un postošākajiem notikumiem Latgalē bija šī gada rudenī reģionu skārušās lietavas. Nerimstošais lietus dzina izmisumā lauksaimniekus, jo bojā gāja ne tikai nenokultā labība, bet arī jau iesētie ziemāji. Uz šīs postažas fona sociālos tīklus uzspridzināja par Latgales Švarcenegeru nodēvētā jaunā zemnieka Laura Ļubkas peldējums applūdušajā kviešu laukā. Lauris ar šo humoru piesitienu negaidīti pievērsa lielo preses uzmanību sev, zemnieku darbam un mūsu Kārsavas novadam.

Nominanti: Video: Juris Vorkalis “Lielā Talkas diena”.

Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli.  No zīles izaug ozols – spēks, ilgs mūžs, bagātība. No mūsu jauniešiem veidojas stiprs novads un bagāta valsts, ar kuru varam lepoties mēs visi. Šogad pasākums norisinājās Salnavā un pasākuma vadītāji bija Marta Ločmele un Jānis Ļubka. Jāatzīmē, ka šogad dažas nominācijas bija jauninājums, kā arī turpmāk katru gadu ”Jauniešu gada balva” norisināsies kādā no Kārsavas novada pagastiem.

Anna Zīmele
jaunatnes lietu speciāliste