izglitibas_logo

14. janvārī Kārsavas vidusskolas 9.a, 9.b un 10.a klašu skolēni piedalījās nodarbību ciklā “Esi līderis karjerā un dzīvē!”, kas tika organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību cikla laikā jaunieši, aktīvi darbojoties, komunicējot un sadarbojoties, sevi izvērtēja un izveidoja savu vērtību vairogu. Tika analizēti pamatprincipi, kas jāievēro, lai kļūtu par savas dzīves līderi. Strādājot grupās, skolēni analizēja Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku rakstura īpašības, kas viņiem palīdzēja kļūt par veiksmīgiem. Jaunieši mācījās, kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot savu nākotnes karjeru, kā pareizi izvirzīt un noformulēt mērķus. Un galvenais, skolēni tika iekšēji motivēti dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saprast, kā izmantot katram doto laiku savā labā.

Nodarbības vadīja individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore Daina KRIVIŅA.

Vaira Šicāne
Karjeras konsultante