Ar Kārsavas novada pašvaldības domes 2019.gada 22.augustā pieņēma lēmumu prot.10., nr.2., ka no šā gada 1.septembra ir ievēlēta Kārsavas novada bāriņtiesa šādā sastāvā:

  • bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Čeirāne;
  • bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ineta Čoiča;
  • bāriņtiesas locekles: Lidija Čigāne (Mērdzenes pagastā), Larisa Žukova (Goliševas pagastā), Elīna Grabovska (Mežvidu pagastā).

Bāriņtiesā ievēlētās personas Ineta Čoiča un Elīna Grabovska amata pienākumus bāriņtiesā sāks pildīt ar 2019.gada 16.decembri, pēc specializētās mācību programmas apgūšanas. Līdz tam brīdim pienākumus turpinās pildīt iepriekšējais bāriņtiesas sastāvs.

Kontaktinformācija un apmeklētāju pieņemšanas laiki

Amats Tālrunis, e-pasts Apmeklētāju pieņemšana un apliecinājumu (līgumi, pilnvaras, parakstu apliecināšana u.c.) izdarīšana
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

28686146

barintiesa@karsava.lv

Kārsavā

Pirmdiena  08:00 – 15:00
Trešdiena   08:00 – 15:00

/telefoniski var vienoties par apmeklējumu ārpus norādītā pieņemšanas laika/

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks

28686389

barintiesa@karsava.lv

Kārsavā

otrdiena, ceturtdiena 08:00 – 16:00

/darbinieks apliecinājumus neveic/

Bāriņtiesas locekle /Goliševas pag./

29325011

zukovalarisa@inbox.lv

Goliševā

Trešdiena, ceturtdiena 08:00 – 12:00

Bāriņtiesas locekle
/Mērdzenes pag./

28723357

lidija.cigane@inbox.lv

Mērdzenē

Otrdiena 10:00 – 14:00
Ceturtdiena  08:00 – 12:00

Bāriņtiesas locekle
/Mežvidu pag./

28302531

aivitajegorova@inbox.lv

Mežvidos

Pirmdiena, trešdiena 13:00 – 16:00
Otrdiena, ceturtdiena 08:00 – 12:00

/darbinieks apliecinājumus neveic/