Saistībā ar Rītupes tilta remontdarbiem, ceļā posmā Bļaši – Čāvi, no 24. – 27. jūlijam, būs slēgta satiksme.

Remondarbos paredzēts veikt laiduma plātņu un tilta klāja atjaunošanu. Līgums par darbiem ir noslēgts ar ZS “Virši”, pārvaldnieks Gunārs Bluss, par summu 13034,60 eiro ar PVN.

Tilta remondarbus plānots pabeigt līdz augusta nogalei.