Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Neturi sveci zem pūra

Kārsavas novada pensionāru apvienība ir realizējusi projektu programma “Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Biedrībai ir aktīva sadarbība ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu. Fonds sniedz biedrībai piešķīrumu 500 eiro projektam “Neturi sveci zem pūra” Nr. PKA/2016/24, kura mērķis ir iegādāties inventāru un aprīkojumu, lai novada iedzīvotājiem dotu iespēju apgūt jaunas prasmes, kuras turpmāk varētu pielietot ikdienā. 

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu

Informējam, ka Pārtikas un veterinārais dienests š.g. 5. septembrī uzsāk savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijai izmantosim dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu „Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā, uz 1km2 izsviežot 20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

Lai grāmata neguļ plauktā!

Kārsavas vidusskolas 12. a klases skolēniem patīk darīt labus darbus, tāpēc jau trešo gadu jaunieši aktīvi meklē iespējas un piedalās labdarības akcijās un talkās.

Iepriekš jaunieši pielikuši savu roku tādu akciju norisē, kā Latviešu folkloras krātuves un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas organizētajā „Valodas talkā”, lai kopīgiem spēkiem palīdzētu folkloristiem atšifrēt senos rokrakstus, kā arī Kārsavas un Malnavas pirmsskolas iestāžu apmeklējumā ar dāvanām, lai pateiktos par pašu audzināšanu un skološanu bērnībā.Šogad 12. a klases skolēnus uzrunāja biedrības „Sajūtu Pasaule” organizētās akcijas „Lai grāmata neguļ plauktā” sauklis – „No manas Sajūtu Pasaules uz Tavējo, no Tavas uz nākamo!”.

Kārsavas novada pašvaldība iznomā zemes vienības Kārsavas pilsētas teritorijā

Kārsavas novada pašvaldība iznomā uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām  Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Kārsavas pilsētas teritorijā:

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6809 002 0223- 2,9357 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 8561,00 (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 00 centi);

zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  6809 002 0341- 1,5635 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 1094,00 (viens tūkstotis deviņdesmit  četri euro un 00 centi);

Aicinām izvirzīt Kārsavas novada Goda pilsoņa kandidātus

Kārsavas novada Goda pilsoņa zīme ir Kārsavas novada pašvaldības augstākais apbalvojums novada iedzīvotājiem par personas izciliem nopelniem.  

Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada pašvaldībā (Vienības 53, Kārsava) līdz 10. oktobrim (14 dienu laikā pēc kandidātu pieteikšanas izsludināšanas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā).

Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem

Pedagogu izcilības balvai no Kārsavas novada tika izvirzīti četri skolotāji – Inta Miņina no Malnavas koledžas, Elvīra Bleive no Salnavas pamatskolas, Vera Krišāne no Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Agnese Medne no Malnavas koledžas. Balvu nominācijā "Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai" saņēma Agnese Medne.

Konkursa mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Kārsavas novada pašvaldība saņem apbalvojumu „Draudzīgs velosipēdistam”

Vakar, 22. septembrī, kafejnīcā "Miit Coffee", tika sumināti 12 uzņēmumi un pašvaldības par jaunu velonovietņu un veloinfrastruktūras izveidi, savukārt 28 organizācijas tika suminātas par atraktīviem velopasākumiem un vietējā tūrisma attīstīšanu. Konkursa laureātu vidū kategorijā "Velosatiksmi un velokultūru veicinoša organizācija" ir arī Kārsavas novada pašvaldība par dalību velomaršruta "Rypoj Vasals!" izveidē.

Kārsavas novadā viesosies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

24. septembrī plkst. 12.30 Kārsavas vidusskolas stadionā notiks sportiski-militārās sacensības “Kārsavas rudens – 2016”.

Pasākumu apmeklēs arī Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ministrs vizītes laikā tiksies ar Kārsavas novada pašvaldības pārstāvjiem, domes priekšsēdētāju Ināru Silicku un deputātiem. 

Kultūras Vēstnieku rudens nometne Latgalē

Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" izsludinātajā projektu konkursā, Starpkultūru dialoga apkšprogrammā, visaugstāko vērtējumu un finansējumu saņēma Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" ar projektu "Kultūras Vēstnieku rudens nometne Latgalē" 
Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un "DLNVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līguma, par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Projekta mērķis – veicināt starpkultūru dialoga un savstarpējas izpratnes un sadarbības veidošanos mazākumtautību un latviešu, latgaļu pārstāvošo NVO starpā dodot iespēju NVO pilnveidot savas zināšanas un izpratni par kultūru daudzveidību un identitātes veidošanu globalizācijas apstākļos.
Projekta īstenošanas vieta – Kārsava, Kārsavas novads, Ludzas novads. 

Svecīšu vakari Kārsavas novadā

Svecīšu vakari Salnavas kapsētās

15. oktobrī, sestdien

 • Rogu kapos plkst. 12.00
 • Naudaskalna kapos plkst. 13.00
 • Zacešku kapos plkst. 14.00
 • Kalvīnes kapos plkst. 15.00

 

16. oktobrī, svētdien

 • Keiseļovas kapos plkst. 12.00
 • Zoblevas kapos plkst. 13.00
 • Silarašu kapos plkst. 14.00
 • Uguļovas kapos plkst. 15.00 

 

Svecīšu vakars Kārsavas-Malnavas kapos notiks 15. oktobrī plkst. 16:00.

 

Svecīšu vakari Malnavas pagasta kapsētās


8. oktobrī, sestdien

 • Novoselku kapsētā plkst. 12.00
 • Zelčevas kapsētā plkst. 13.00 
 • Salinīku kapsētā plkst 14.00
 • Daguševas kapsētā plkst. 15.00
 • Grebņevas kapsētā plkst. 16.00
 • Bozovas kapsētā plkst. 17.00

 

 

Svecīšu vakari Stiglovas draudzē

22. oktobrī, sestdien

 • Mežarnieku kapos plkst.14.00
 • Dziervju kapos plkst.15.00

 

29. oktobrī, sestdien

 • Vecpirogovas kapos plkst. 13.00
 • Pudinovas kapos plkst. 14.00
 • Šalaju kapos plkst. 15.00

Pirmo novada sporta spēļu kausu izcīnīja Kārsavas pilsēta

Vairāk nekā 70 novadnieki no pilsētas un pagastiem 17. septembrī pulcējās pārbūvētajā Kārsavas vidusskolas stadionā, lai piedalītos un uzvarētu Pirmajās Kārsavas novada sporta spēlēs. Katrai komandai bija arī kaismīgs atbalstītāju pulks.

Katrs pagasts un pilsēta bija nokomplektējuši 9-12 cilvēku komandu, kura savus spēkus pierādīja dažādās disciplīnās: volejbolā, futbolā, basketbola metienos, dambretē, šautriņu mešanā, stafetē, Kārsavas novada viktorīnā, Saimnieka un Saimnieces uzdevumā.

Ielādes laiks: 0.08 sekundes
6,966,910 Unikāli apmeklētāji