Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Nekustama īpašuma nodokļa ceturtais maksājums jāveic līdz 15. novembrim

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” (likuma), nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) maksājams reizi ceturksnī - 2016.gadā ne vēlāk kā 31. martā, 16. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

NĪN nomaksāt iespējams Kārsavas domes vai Kārsavas novada pagasta pārvalžu kasēs, pastā, bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv.

KĀRSAVAS NOVADA DOMES SĒDE 27.10.2016

Kārtējā domes sēde notiks 27. oktobrī plkst. 15.00 Kārsavas novada domes konferenču zālē.

24. oktobrī plkst. 15.00 notiks apvienotā finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēde.

Darba kārtība (spied šeit).

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

2. novembrī Ludzā notiks seminārs par Zaļā iepirkuma piemērošanu pašvaldību publiskajos iepirkumos

Lai veicinātu Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) izmantošanu valsts un pašvaldību institūciju rīkotajos konkursos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē semināru ciklu reģionos. Katrā no semināriem varēs iegūt praktiskus ieteikumus iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un atbilstošu ZPI kritēriju izstrādē.

Apmeklētāji varēs iepazīties ar jaunumiem tiesību aktu un metodisko materiālu izstrādē, iegūt pieredzi zaļā iepirkuma piemērošanā un kopīgi ar ekspertiem izstrādāt iepirkumu dokumentāciju.

Testēs trauksmes sirēnas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šā gada 25. oktobrī plkst.15:00 līdz plkst. 15:10 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā.
Atgādinām, ka izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

“Mūsmājas” pie senioriem viesojās Rīgas biedrība “Raduga”

24. septembrī Rīgas biedrība „Raduga” projekta "Neviens nav aizmirsts" ietvaros devās uz pašu tālāko pansionātu, kas atrodas 260 km no Rīgas. Tas ir mājīgais pansionāts "Mūsmājas", nosaukums jau runā pats par sevi.

Mūs sagaidīja kā ģimenes locekļus. Jutām, ka mūs ļoti gaida! Praktiski visi pansionāta iedzīvotāji bija atnākuši sagaidīt. Daudziem senioriem ir jau vairāk kā 90 gadu!

Latvijas un ASV karavīri viesosies Kārsavas vidusskolā

21.oktobrī Zemessardzes 32.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi, kā arī ASV jūras kājnieki un 173.kājnieku brigādes karavīri viesosies Kārsavas vidusskolā.

Karavīri iepazīstinās skolēnus ar saviem dienesta uzdevumiem un demonstrēs ekipējumu, kā arī kopā ar skolēniem piedalīsies sporta aktivitātēs. 

ASV Jūras kājnieki ieradušies Latvijā, lai piedalītos starptautiskajās mācībās “Sudraba Bulta 2016”, kas no 17.oktobra līdz 31.oktobrim norisinās Ādažu poligonā. Savukārt 173.kājnieku brigādes karavīri atrodas Latvijā rotācijas kārtībā jau kopš 12.septembra operācijas “Atlantic Resolve” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Daina Ozoliņa

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Tālrunis: 67335224

E-pasts: daina.ozolina@mod.gov.lv  

Uzzini aktualitātes uzņēmējdarbības jomā

Galvenie attēli: foto_publikcijai.jpg

 

26.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldību organizē semināru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Semināra norise plānota no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:30 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas telpās (2. stāvā) Vienības ielā 99, Kārsavā.

Semināra dienas kārtība:

1)      10:00 – 10:30 Latgales SEZ piedāvātās iespējas investoriem – Vladislavs Stankevičs, LUC vadītājs; Andris Kucins, LUC komercdarbības konsultants

2)      10:30 – 11:00 Rēzeknes biznesa inkubatora piedāvātās iespējas jaunajiem uzņēmējiem –  Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja

3)      11:00 – 11:30 Nodokļu likumdošanas aktualitātes – Irina Markova, VID Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore

4)      11:30 – 11:50 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktualitātes un piedāvātie pakalpojumi  darba devējiem – Edgars Tereško, NVA Ludzas filiāles vadītājs

5)      11:50 – 12:30 Diskusijas

 

Savu dalību seminārā lūdzu pieteikt, rakstot uz e-pasta adresi valdis.mitenbergs@latgale.lv vai piezvanot uz tālruņa numuru 29277541.

Seminārs ir bezmaksas!

Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

 

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet

lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

 

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.  Pieejamais publiskais finansējums ir 12 188 245 eiro.

Aicina ārstniecības iestādes turpināt pacientu pierakstīšanu rindā

Ņemot vērā, ka atsevišķu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šajā gadā vairākās ārstniecības iestādēs var būt izveidojies pilns pieraksts gaidīšanas rindā, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir nosūtījis vēstuli ārstniecības iestādēm par pacientu pieraksta nepārtraukšanu.

VADC lūdz donoru palīdzību

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties visu asinsgrupu donorus, bet īpaši A+, O-, O+ asinsgrupu donorus.

Pašlaik mūsu krājumā ir tikai 20 A+ asins devas, 71 O+ asins devas un 31 O – asins devas.

Paziņojums par parādu dzēšanu

Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturtajai daļai Kārsavas novada pašvaldība informē, ka ar Kārsavas novada pašvaldības 25.08.2016. domes sēdes lēmumu Nr.10, &.22 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu"  dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

 Voldemāram Ivanenko, Jevģēnijai Nazarovai, Marijai Rudzišai, Izabellai Skrimai, Pēterim Opinsānam, Andrejam Goršanovam, Eugēnijai Kašai, Emīlijai Škenei, Latvijas Valsts Izglītības un Zinātnes ministrija reģ.Nr. 90000022399, Zigfrīdam Īristam, Ilgai Volkovai, Apdrošināšanas AS “Balva” reģistrācijas numurs 40003064944, Sergejam Lazarevam, Zentai Naļivaiko, Aleksandram Rundānam, Oskaram Čačkam, Jēzupam Volkovam, Marijai Golubovai, Dzintrai Dunajevai, Ritai Kozlovai, Vitālijam Aleksejevam, Ēvaldam Stepkānam, Zinaidai Aļeksejevai, Jurijam Zeļčam, Antoņinai Valdzerei, Verai Tarasevičai, Antoņinai Siaurisei, Staņislavam Poikanam, Iļjam Mihailovam, Jānim Mežalam, Jāzepam Mednim, Onufrijam Kozlovam, Vladimiram Jakovļevam, Vitālijam Solovjovam, Nikolajam Grahoļskim, Jāzeps Zelčs,  Anatolijam Červonnijam, Ērikam Steimaram, Jāzepam Svirskim, Jezupam Seleckim, Zinaīdai Protasovai, Monikai Čakšai, Antoņinai Slišānei, Pēterim Puļčam, Jānim Šubrovskim, Staņislavam Temnim, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aģentūra GS”, reģistrācijas Nr. 40003663408 

Ielādes laiks: 0.09 sekundes
7,189,100 Unikāli apmeklētāji