Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Ari itūgod SK “Kuorsova” volejbolisti pīsadola Entuziastu volejbola ligā Reigā

Itūbreid ir aizvadeitys 4 nu 16 regularuos sezonys spielem i vysuos ir izceineitys uzvarys – ar 3:1 uzvarāta “ELLE”, ar 3:2 “Koknese”, ar 3:2 “Lidosta Rīga” i ar 3:1 puorspāta “Rundāle”. Ari individuali myusejī izaceļ – vairuoki myusu puiši ir ligas lobuokū vydā dažaidūs ruodeituojūs, bet ruskulovīts Juoņs Gabranovs sajēme ligys vierteiguokuo spālātuoja bolvu oktobra mienesī!

Itymā breidī ar komandu trenejās 18 vītejī puiši, bet EVL ligā komandā spielej: Juoņs Potašs, Juoņs Jurdžs, Juoņs Kondrāts, Juoņs Gabranovs, Tuoms Vuorkaļs, Sandris Staņislavskis, Sandris Turlajs, Arturs Vuorkaļs, Emīls Ločmelis, Arvils Keišs, Jurs Vuorkaļs. Treners Edgars Rancans.

Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Aicinām bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskos pārstāvjus un audžuģimenes pieteikties Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sākot no šī gada novembra katra bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits un sociālais darbinieks) nosaka, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrijas vadītā deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros katrā plānošanas reģionā.

Pašvaldība iznomā zemi Kārsavas pilsētā

Kārsavas novada pašvaldība iznomā uz laiku līdz pieciem gadiem bez apbūves tiesībām Kārsavas novada pašvaldībai piekrītošo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0208 - 0,9858 ha platībā, Kārsavas pilsētā.

Iznomājamās zemes vienības daļas kadastrālā vērtība EUR 2346,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 00 centi).

Kārsavā pulcējas 64 asins donori, no tiem 31 kļūst par pirmreizējo donoru

Trešdien, 16. novembrī, Kārsavas kultūras namā notika Asins donoru diena. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) Latgales filiāle sadarbībā ar “Kārsavas novada jauniešu centru “Pūga” rīkoja Asins donoru dienu Kārsavā. Asins donoru kustībā aktīvi iesaistījās arī Malnavas koledža, kas ir viena no Latgales lielākajām izglītības iestādēm, kurā mācās studenti ne tikai no Latgales, bet arī visas Latvijas. 

LLKC seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa, šī gada 1. decembrī organizē semināru par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Seminārā tiks stāstīts par Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”” nosacījumiem un to izpildes kārtību, kā arī par aktualitātēm nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē.

 

 Kārsavas vidusskola - labākā starp Latvijas pilsētu vidusskolām!

16. novembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē notika Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga balvu pasniegšanas ceremonija. Kārsavas vidusskola saņēma balvu par sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā, gan arī par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā – Mazo pūci (starp pilsētu vidusskolām).

Patiess prieks un lepnums par mūsu absolventiem un pedagogiem!

Kārsavas novada Goda pilsoņa apbalvojumu šogad iegūst divas novadnieces

Latvijas dzimšanas diena ir ieguvusi jaunu un skaistu tradīciju – godināt Kārsavas novada pilsoņus, kuri ar savu darbu, attieksmi un personību ir ieguvuši augstu cieņu no līdzcilvēkiem.

Šogad Goda pilsoņa titulam tika izvirzīti 3 novadnieki - Anna Dundure, Anita Turlaja un Andris Jonāns. 2016. gada Kārsavas novada goda pilsoņa titulu ieguva divas no izvirzītajām personām.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Malnavas ciemā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2013-08 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” un Malnavas daudzdzīvokļu mājas Kļavu ielā 12 iedzīvotāju iesnieguma pamata izsludina publisko apspriešanu no 17. novembra līdz 16. decembrim par koku ciršanas ieceri Malnavā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kļavu ielā 12, kas nepieciešams, lai mazinātu iedzīvotāju apdraudējuma riskus, kā arī novērstu mājas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos. 

No 17. novembra līdz 16. decembrim izsludināta publiskā apspriešana un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Malnavas ciemā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kļavu ielā 12.

“Pūga” aicina uz radošo darbnīcu "Radīsim Ziemassvētku sajūtu paši"!

Kārsavā, 30. novembrī, plkst.17.30 biedrības “Kārsavas novada jauniešu centrs ”Pūga” telpās, Malnavā, notiks radošā darbnīca "Radīsim Ziemassvētku sajūtu paši".

Piedaloties radošajā darbnīcā, ikvienam jaunietim, kuram patīk veidot dažādas lietas savām rokām un attīstīt savas radošās prasmes un iemaņas, būs iespēja pašrocīgi izgatavot Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma atklātnes!

KĀRSAVAS NOVADA DOMES SĒDE 24.11.2016

Kārtējā domes sēde notiks 24. novembrī plkst. 8.00 Kārsavas novada domes konferenču zālē.

Darba kārtībā (spied šeit). 

21. novembrī plkst. 15.00 notiks apvienotā finanšu, attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēde.

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

18. novembrī cildinās Kārsavas novada Goda pilsoņus

Ik gadu Kārsavas novadā tiek izvirzīti un sveikti Kārsavas novada Goda pilsoņi, kuru cildināšana notiek 18. novembra svētku koncertā. Šogad apbalvojumam izvirzīti trīs novadnieki, kurus sveiks ar Latvijas Radio kora muzikālo uzvedumu „Ziedonis un Vācietis”.

Goda pilsoņu sveikšana notiks 18. novembrī plkst. 17.30 Kārsavas kultūras namā. Šogad šim goda apbalvojumam izvirzīti trīs novadnieki

Ielādes laiks: 0.09 sekundes
7,582,718 Unikāli apmeklētāji