Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe, prakses vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, rīko Guntaram Kravalim piederošā nekustamā īpašuma “Austrumrubeņi”, Malnavas pag., Kārsavas nov., kadastra Nr. 6868 004 0137, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13 ha. Piedzinēja – Ligita Liepiņa. Nekustamā īpašuma novērtējums – 17 900,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena – 17 900,00 EUR. Izsoles solis – 1790,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 12. augustam ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja – Alīna Zaķe, reģ., Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 1790,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 23. jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 22. augusts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.