15. novembris ir tekošā gada pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš. Likums nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

Ja nodokļa maksātājs ir kavējis likumā noteiktos maksāšanas termiņus, viņam no laikā nesamaksā nodokļa pamatsummas tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.05% par katru kavējuma dienu. Tāpēc, lūdzam, pārliecināties, vai nav palikuši parādi un, ja ir nokavēti maksāšanas termiņi, maksāšanas dienā precizēt apmaksas summu.

Informāciju par nekustamā īpašuma nodokli var saņemt Mērdzenes pagasta pārvaldē, Mērdzenē, Kārsavas novadā vai zvanot: 20 221 777.

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) var nomaksāt Kārsavas domes kasē vai Kārsavas novada pagasta pārvalžu kasēs. Nomaksāt NĪN iespējams arī pastā, bankā, internetbankā. Taču ērtākais veids, kā veikt NĪN apmaksu ir portālā: www.epakalpojumi.lv (Nekustamais īpašums/Mans nekustamā īpašuma nodoklis) vai www.latvija.lv (E-pakalpojumi/Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē)

Aicinām nodokļa maksātājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus e-pastā, kas ir daudz ērtāk un taupa resursus.

Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī reģistrēt savu e-pasta adresi klātienē – Kārsavas novada domē, pagastu pārvaldēs vai sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Iesnieguma forma pieejama Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā www.karsava.lv sadaļā: Pašvaldība/Pakalpojumi/Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana/Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanas adresi/Iesniegums.