Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Kārsavas novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Nr.
p.
k
Datums Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs Dokumenta veids Dokumenta numurs Dokumenta izdošanas datums Dokumenta glabāšanas laiks
1. 19.02.2018. Gunārs Kadakovskis Maksāšanas paziņojums 18-3727 07.02.2018. 10 gadi
2. 19.02.2018. Mirdza Mitrēvica Maksāšanas paziņojums 18-3729 07.02.2018. 10 gadi
3. 19.02.2018. Vladislava Silkāne (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 18-3730 07.02.2018. 10 gadi
4. 19.02.2018. Broņislava Babre (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 18-3731 07.02.2018. 10 gadi
5. 19.02.2018. Antons Buravecs (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 18-3732 07.02.2018. 10 gadi
6. 19.02.2018. Andrejs (Andrey) Prokofjevs (Prokofyev) Maksāšanas paziņojums 18-3741 07.02.2018. 10 gadi
7. 19.02.2018. Anna (Hanna) Fedotova (Fedotova) Maksāšanas paziņojums 18-3740 07.02.2018. 10 gadi

Ar dokumentiem var iepazīties Kārsavas novada pašvaldībā, Vienības ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā. Tālrunis informācijai 20221777.