Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Kārsavas novada pašvaldība 2019.gadā ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Nr.p.k Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs Dokumenta veids Dokumenta numurs Dokumenta izdošanas datums Dokumenta glabāšanas laiks
1. Gunārs Kadakovskis, dzim. 12.12.1979. Maksāšanas paziņojums 19-3686 07.02.2019. 10 gadi
2. Mirdza Mitrēvica, dzim. 22.04.1919 Maksāšanas paziņojums 19-3687 07.02.2019. 10 gadi
3. Vladislava Silkāne (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 19-3688 07.02.2019. 10 gadi
4. Tatjamna Razumova (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 19-3689 07.02.2019. 10 gadi
5. Broņislava Babre (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 19-3690 07.02.2019. 10 gadi
6. Antons Buravecs (mantiniekiem) Maksāšanas paziņojums 19-3691 07.02.2019. 10 gadi
7. Anna (Hanna) Fedotova (Fedotova) Maksāšanas paziņojums 19-3692 07.02.2019. 10 gadi
8. Andrejs (Andrey) Prokofjevs (Prokofyev),  dzim. 07.05.1972. Maksāšanas paziņojums 19-3693 07.02.2019. 10 gadi
9. Valerija Jemeļjaņenko, dzim.04.03.1991. Maksāšanas paziņojums 19-3694 07.02.2019. 10 gadi