Kārsavas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par „Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” savus pieteikumus iesniedza 7 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „Nejss” piedāvājums (piedāvātā līgumcena 84882,77 EUR bez PVN).

2016. gada oktobrī projekta finansējumu apstiprināja Kārsavas novada domes sēdē.

8. novembrī ar darbuzņēmēju tika noslēgts būvdarbu līgums „Energoefektivitātes paaugstināšana Kārsavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”.

Būvdarbi izpildes termiņš plānots 12 nedēļas pēc Pašvaldības paziņojuma par sākuma datumu.

Inese Lipska
projektu vadītāja