Bozova ir ciems Latvijas austrumu pierobežā, kura teritorijā atrodas senākā dzelzceļa stacija Latvijas teritorijā – Kārsavas dzelzceļa stacija. No kultūrvēsturiskā viedokļa stacija un tās teritorija ir nozīmīga ar to, ka te saglabājušās gan atsevišķas ēkas no Krievijas dzelzceļu būvniecības pirmsākumiem, kā arī 19. gs. otrās puses – 20. gs. sākuma apbūve, tajā skaitā stacijas pasažieru ēka, dzīvojamās un saimnieciskās ēkas. To var uzskatīt par unikālu, jo citviet Latvijas teritorijā tik sena un daudzveidīga dzelzceļa stacijas vēsturiskā apbūve nav saglabājusies.

Senākā šīs apbūves sastāvdaļa ir 1860. gadā būvētā lokomotīvju depo ēka, kura diemžēl ilgus gadus bijusi pamesta bez izmantošanas un tagad ir avārijas stāvoklī. Arī vairāku citu Kārsavas stacijas apbūves kompleksa ēku stāvoklis ir tuvu kritiskajam un ēku turpmākā saglabāšana un izmantošana ir problemātiska. Ēkas atrodas dažādu juridisku un fizisku personu valdījumā, kas viennozīmīgi nesekmē stacijas apbūves, kā vienota arhitektūras kompleksa sakopšanu, uzturēšanu un izmantošanu.

Tāpēc sestdien, 27.aprīlī, Lielās talkas dienā un Latgales kongresa gadadienā, tiek organizēts notikums “Miseja – Buozova”, kura galvenais mērķis ir uzsvērt Bozovas ciema un Kārsavas stacijas kultūrvēsturisko vērtību un pievērst tam sabiedrības uzmanību.

Daudzas ēkas un zeme pieder, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Privatizācijas aģentūra”, tāpat vairāki īpašumi pieder pašvaldībai un fiziskām personām, kas nozīmē, ka ciems ir visu kopējā atbildība. Pasākumā piedalīties ir aicinātas visas iepriekš pieminētās institūcijas, antropoloģe Dace Dzenovska, muzeoloģe Ineta Zelča Sīmansone, industriālā mantojuma pētnieks Toms Altbergs, kā arī vietējie iedzīvotāji un kopienas.

Programmā paredzēts izziņas pārgājiens “Bozova cauri laikiem”, talkošana vecajā medpunktā, kazarmās un bijušajā skolā. Pēc talkas dalībnieki mielosies ar Salnavas biedrības “Kūzuls” pagatavoto spēka putru. Programmas noslēgumā notiks diskusija “Ciema nākotne, mūsu loma tajā”, kurā apspriedīsim iespējamos Bozovas likteņa scenārijus un kā katrs no mums to var ietekmēt.

Sīkāka informācija par pasākumu pieejama šeit!

Juris Vorkalis
Kārsavas novada Vides pārvaldības speciālists un deputāts