27.septembrī Mērdzenes KN notika tradicionālais septembra pasākums “Miķeldienu sagaidot”. Šogad iedzīvotāji tika aicināti piedalīties puķu izstādē “Rudens ziedu valsis” un izstādē “Saimnieku un Saimnieču lepnums” ar dārzā izaudzētā izrādīšanu un maiņu.

Mūsu klubiņā rudens valsi izdejoja dažādās dāliju šķirnes, asteru krāsainie pušķi, gladiolas, acu skatus priecēja mārtiņrozes, samtenes, miķelīši, kopā veidojot neatkārtojamu krāsu bagātību. Aiz šī skaistuma slēpjas saimnieču darbs, darbs un vēlreiz darbs, ko vainago prieks par katru puķīti un gandarījums par ziedošajām puķu dobēm no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

Paldies Gaļinai Misānei, Gaidai Koļčai, Leontīnei Zeļčai, Tatjanai Rudzītei, Lidijai Čigānei, Svetlanai Spruktei,  Ilgai Ņukšai, Austari Golubovai par piedalīšanos izstādē “Rudens ziedu valsis”.

Daudzveidīga, interesanta un radoša – tā varētu raksturot otro izstādi “Saimnieku un Saimnieču lepnums “. Katrs galdiņš atklāja saimnieku lielos darbus no pavasara līdz rudenim.

Apbrīnas vērtas Gaļinas Misānes pašas veidotās vāzes. Katrai atšķirīgs ornaments, krāsa un lielums. Tik skaisti iederējās pašas audzētās puķes šajās vāzēs.

Rolanda un Leontīnes Zeļču lepnums – bagātīgs klāsts ar medu , tā produktiem, vaska svecēm, istabas puķu stādiem , daždažādiem paprikas augļiem – vērojams, baudāms , nopērkams un iemaināms.

Renāte Dubrovska cienāja ar fantastiskiem pašceptiem gardumiem. Visu uzmanību saistīja Rutas un Viļņa Polniju sagādātie vitamīni – avenes, to sīrups un  aroniju – aveņu sīrups. 

Pie mums uz izstādi bija ieradusies salnaviete Anna Danča, kas izrādīja daudzveidīgo savākto tēju klāstu  un pārsteidza ar brīnum smalkiem adījumiem.

Paldies  visiem, kas piedalījās izstādē “Saimnieku un Saimnieču lepnums”.

 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka izteica pateicību par skaistajām izstādēm un dalibnieku uzņēmību, atsaucību, radošumu.

Turpinājumā mērdzenieši noskatījās Salnavas amatierteātra izrādi “Pelimona un kolhozs”.

Paldies salnaviešiem par interesanto un atraktīvo sniegumu, kas uzplaiksnīja atmiņas par aizgājušo laiku un piešķīra ikdienai humora dzirksti.

Noslēgumā visiem Miķeļdienas cienasts – cepti āboli, ko sarūpēja Jevģēnija Jekimāne.

Sirsnīgs paldies izstādes veidotājiem, pasākuma dalībniekiem, salnaviešiem par skaisto septembra svētdienu Mērdzenē. Lai jauks rudens mums visiem!

Mērdzenes KN vadītāja
Anita Šarkovska