28. martā Rīgā norisinājās Latvijas Mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12 – 19 gadiem. Dalībnieki mērojās zināšanām mūzikas teorijas un vēstures jomā, dziedāja latviešu tautas dziesmu un izpildīja savu orģinālkompozīciju ar veltījumu Latvijas valsts simtgadei!

Esam lepni, ka Mežvidu pamatskolas 9. klases skolniece Diona Liepiņa (attēlā pa labi), pārvarējusi novada un kultūrvēsturisko (Latgales) olimpiāžu posmus, teicami startēja arī valsts līmenī, jaunākajā grupā iegūstot Zelta diplomu. Pateicamies mūzikas skolotājai Maritai Rudovičai par skolnieces sagatavošanu.

Mežvidu pamatskolas 9. klases skolniece Līva Daniela Borisova (attēlā pa kreisi) piedalījās Austrumlatvijas atklātajā ķīmijas olimpiādē 9.-12. klasēm. Apsveicam skolnieci Līvu Danielu Borisovu ar izcīnīto 3. vietu.  Izsakām pateicību ķīmijas skolotājai Ingunai Pašānei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei.

Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja