izglitibas_logo

ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, 28.03.2019 Mežvidu pamatskolas 1.-6. klašu skolēni apmeklēja Ludzas novadpētniecības muzeju.

Par redzēto un dzirdēto stāsta 5. klases skolēni:

Dzintars: “Pats pirmais, ko gids mums paradīja, bija akmens laikmeta cilvēku mājoklis. Tas bija no zariem un niedrēm, aplikts ar ādām. Muzejā ir MILZĪGS mamuta zobs!

Gustavs: “ …un govs priekšteča taura rags. Arī MILZĪGS!

Kaspars: ”Lai tādus milzeņus nomedītu, vajadzēja daudz cilvēku, un ne visi pārnāca mājās no medībām.

Dāvis: “Senie latvieši neticēja Dievam. Krustneši pakļāva un pievērsa ticībai. Muzejā varēja aplūkot arī zobenus, bruņukreklus.

Laura: ”Lai bērns nākotnē kļūtu par bruņinieku, viņam jau no 7 gadu vecuma vajadzēja sākt trenēties, nēsāt smagās bruņas, kuras svēra ap 30 kilogramiem!

Salvis: ”Muzejā ir stelles, kurās auda. Gids parādīja, kā tas notiek.

Rinalds: ”Vēl bijām zālē, kurā atradās dzīvnieku izbāzeņi, skanēja putnu balsis.

Marija: “Es uzzināju, ka ēka, kurā atrodas muzejs, ir uzcelta uz ģenerālmajora Jakova Kuļņeva mājas pamatiem. Viņš ir bijis huzārs, piedalījies karā pret Napoleonu. Par to vairāk mācīsimies 8. klasē.

Rainers: “Kuļņevs labvēlīgi izturējās pret iedzīvotājiem, neļāva saviem huzāriem tos aplaupīt un nogalināt.

Visi:” Sakām paldies skolotājai Elīnai Grabovskai par ekskursijas organizēšanu!

Rita Pintāne
Mežvidu pamatskolas skolotāja