Iepirkuma konkursā savus piedāvājumus par „Konteinera tipa katlumājas ar automatizētu granulu apkures katlu kompleksa piegāde un montāža un apkures sistēmas pārbūve Mežvidu pamatskolā” iesniedza 2 pretendenti, no kuriem par uzvarētāju tika atzīts SIA „AJZ Serviss” (piedāvātā līgumcena 88 377,80 EUR ar PVN). Naudas līdzekļi projekta realizēšanai bija ieplānoti 2019. gada budžetā.

11. martā ar darbuzņēmēju tika noslēgts būvdarbu līgums. Būvuzraudzību objektā veiks SIA “V.J.M.Būve”. Projekta rezultātā paredzēta apkures sistēmas pārbūve, siltummezgla izbūve skolas ēkā un konteinera tipa katlumāja ar automatizētu granulu apkures katla komplektu.

Inese Lipska
Projektu vadītāja