maketetajsesf-1

Arī šinī mācību gadā Mežvidu pamatskola turpina dalību ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 īstenošana, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi pēc katras izglītības iestādes aktualitātēm un izvirzītajām prioritātēm. Mūsu skolā notiek nodarbības individualizētam mācību atbalstam fizikā, ķīmijā un matemātikā pie skolotājas Ingunas Pašānes, nodarbību cikls „Jaunie mākslinieki”, ko vada skolotāja Elīna Grabovska, kā arī nodarbības “Galda spēles”, kur skolēni apgūst šaha, dambretes, galda tenisa un novusa spēļu prasmes, vada Jolanta Silicka. “Galda spēlēs” jau notika pirmais mini turnīrs- sacensības pāru novusā un dambretē. Turnīra lābākie dambretisti: Ārija Ģērmane, Dzintars Volkovs, Gustavs Krišāns un Leo Grišulis. Novusā vislabāk veicās Reinim Čurenam pārī ar Gustavu Krišānu.

Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja