izglitibas_logoArī jaunajā 2019./2020. mācību gadā Mežvidu pamatskola turpina dalību projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001, kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta plāns paredz divu mācību gadu laikā skolā īstenot vairākus pasākumus un aktivitātes, akcentējot STEM un vides un multidisciplināro jomu. Pasākumos tiks iesaistīti 1.-9.klašu izglītojamie.

Mežvidu pamatskolā tiek īstenoti:

STEM un vides joma: Konsultācijas STEM un vides priekšmetos (1.-9.kl.), nodarbības vada skolotājas Rita Pintāne, Inguna Pašāne, Iveta Linuža.

Radošās darbnīcas „Izzini mežu” (3.-7.kl.), skolotāja Rita Pintāne. Septembrī 6.-7.klašu skolēni devas ekspedīcijā uz mežu, kur meža nozares profesionāļu vadībā iepazinās ar meža zinātni, uzzināja, kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, kā tiek nodrošināta dabas daudzveidība mežā, kas ir dabai draudzīga atpūta, kāpēc mežs ir jākopj un kā to darīt, kā aizsargāt mežu.

Tiek plānota mācību vizīte uz Zinātnes Zona Laboratorium un Salaspils Nacionālo Botānisko dārzu (5.-8.kl.), skolotājas Inguna Pašāne un Rita Pintāne.

Multidisciplinārā joma: Nodarbību cikls „Es rīkojos droši” 1.-4.klašu skolēniem, vadītāja Jolanta Silicka; Septembra mēnesis tika veltīts CSN atkārtošanai, dažādu interaktīvo situāciju risināšanai, skolēni praktiski darbojās un demonstrēja savas zināšanas, kā droši nokļūt līdz skolai/mājām, kādi drošības pasākumi jāievēro skolas apkārtnē, skolēni piedalījās arī republikas mēroga konkursā “Drošākā klase”, saņemot diplomus par dalību, oktobra mēnesī skolēni apgūst zināšanas par drošību skolā, kā droši rīkoties dažādās situācijās, kā sniegt pirmo palīdzību. Nodarbībās izglītojamie iegūs praktiskās dzīves prasmes, kā justies un rīkoties droši. Tiek plānota arī mācību vizīte uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Jolanta Silicka
Mežvidu pamatskolas skolotāja