Šī gada 22. aprīlī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā notika 17. skatuves runas konkurss “Volyudzāni”, tajā piedalījās Mežvidu PII “Saulīte” skolniece Laine Dzene (6 gadi). Pateicoties meitenes neatlaidībai, centīgumam un gribasspēkam, kā arī vecāku un skolotājas atbalstam, Laine ieguva 1. vietu otro gadu pēc kārtas.

Ar žūrijas locekli Kristapu Rasimu.

Ar žūrijas locekli Kristapu Rasimu.

Skatuves runas konkurss “Volyudzāni” ir iekļauts Latgales kongresa simtgades pasākumu skaitā. Konkurss notika vairākās vecuma grupās. Katram dalībniekam bija jāsagatavo divi daiļdarbu fragmenti latgaliski, kur viens no darbiem – par patriotismu. Žūrija vērtēja darba atbilstību vecumam, teksta zināšanas, izskatu un stāju, kontaktu ar klausītājiem, kā arī prasmi atklāt daiļdarba noskaņu un iekļaušanos laikā.

Konkursa mērķis ir iepazīt novada literatūru un folkloru, izkopt latgaliešu rakstu valodu un novērtēt konkursantu prasmi atklāt daiļdarba noskaņu.

Lai veicas arī turpmāk!

Inga Skrebinska
PII “Saulīte” skolotāja