25.februārī Salnavas pamatskolā atzīmējām Meteņdienu. Šīs dienas moto bija “Ar saviem gardumiem ciemos ejam…”.

2.-6. klašu skolēni ar audzinātāju Veras Daukstes un Indras Punanes palīdzību, bija uzņēmušies māju saimnieku lomu un kopīgi sarūpējuši gardu cienastu un tēju.

7. -9. klases skolēni gājām ciemos, dažādi baidot projām sliktos garus – kāds bungoja, kāds sita veca katla vākus un vēl kāds ļoti skaļi dziedāja. Trokšņainos ceļiniekus sagaidīja skolas kapella “Sābrīši” skolotājas Elvīras Bleives vadībā un ierāva jautrā dancī.
Ieradās arī pats Metenis, samiegojies un neapmierināts ar patreizējo ziemu.

Minējām mīklas, pārrunājām Meteņu tradīcijas. Pēc cienasta sekoja neliels burziņš, kurā māsas Marija un Agnese Skangales ierādīja kā modernas dejas iespējams dejot tautiskās noskaņās. Pēcpusdiena pagāja lietderīgi un jautri, un cerams, ka tas palīdzēs izturēt garo gavēņa laiku.

Agnese Skangale
518. Salnavas mazpulka dalībniece