Saglabājot latviešu gadskārtu svētkus un uzturot dzīvas latviskās tradīcijas, arī  šogad Malnavas pirmsskolas izglītības iestādē svinējām Meteņdienu, tiesa gan, katra grupiņa atsevišķi.

Iepriekšējos  gados uz šo pasākumu aicinājām ciemos vecmāmiņas un vectētiņus, jo Aizgavēņis mūsu iestādē ir tā svētku reize, kad vecvecāki īpaši tiek gaidīti. Dažādas aktivitātes – rotaļas un dejas, konkursi un atjautības uzdevumi, pašu gatavoti apsveikumi vecvecākiem un visgaršīgākās  pankūkas – gan   vecmāmiņu sarūpētās, gan mūsu  pavārīšu gatavotās!

 Nu šogad mazliet savādāk, taču bērni šiem svētkiem gatavojās ar lielu centību. Un cerēsim, ka pienāks tas brīdis, kad varēsim atkal svētkus svinēt visi kopā!

Janīna Ņukša
Malnavas pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes ,,Sienāzītis”
vadītāja