izglitiba

Šī gada 22. maijā Mērdzenes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās mācību ekskursijā pie amatu meistariem, kur iepazina senu latviešu amatu, piedalījās meistarklasē “Esi pats savas laimes kalējs”.

Skolēni viesojās ādas izstrādājumu darbnīcā “Apkalnmājas” Rēzeknes novada Verēmu pagasta Adamovā pie amatniekiem Irēnas Baufales un Pētera Reinika.

merdzenes_skoleni2

“Apkalnmāju” saimniece ievadīja skolēnus latgaliskā dzīvesveida pasaulē, viņa pastāstīja, kā viss sākās t.i. kā tika izveidota šī amatu darbnīca. Zirglietu izgatavošanas aizsākumi ir meklējami saimnieku mīlestībā pret zirgiem, saimniecei par tiem ir spēcīgas akadēmiskas zināšanas ( pabeigusi Maskavas Timirjazeva lauksaimniecības akadēmiju ar specializāciju zirgkopībā), pieredze jātnieku sportā (amata meistara – seglinieces diploms).

Amatniecība kā mazā biznesa joma. Apgūstot amatu, iegūstot amata meistara apliecību, var uzsākt savu uzņēmējdarbību un pelnīt naudu.

Meistarklasē skolēni tika iepazīstināti ar ādu, tās izmantošanas iespējām, kā arī tika apgūtas praktiskas iemaņas izstrādājumu izgatavošanā.

Skolēni varēja izmēģināt roku ādas izstrādājumu tapšanā: meitenes izvēlējās dažādu krāsu ādas gabaliņus saliekot tos kopā, gatavoja sev brošiņas, zēni – atslēgu piekariņus. Šajā amatu stundā meitenes un zēni darbojās ar lielu interesi.

Mājās atgriezāmies, nonākot pie slēdziena, ka ikvienam ir iespēja apgūt dažādu amatu prasmes, iegūtās prasmes pielietojot kaut nelielas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Lidija Petrova
skolotāja