maketetajsesf-1

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Nr.8.3.5.0/16/I/001 karjeras attīstības atbalsta ietvaros “Radošās darbnīcas nākotnes profesijās” Mērdzenes pamatskolā 1.-9.klašu skolēni iepazinās ar maketētāja profesiju. 2017. / 2018. mācību gadā šis bija pēdējais projekta plānotais pasākums, kur skolēniem nodarbības vadīja šī amata pārstāve Antra Lipska.

Sarunas laikā ar  Antru, skolēni noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt par grafisko dizaineri. Radošo darbnīcu laikā varēja apskatīt un papētīt maketētāja darba instrumentus, materiālus, kā arī noskaidrot daudz interesanta par šīs  darba ikdienu. Interesantas un aizraujošas bija praktiskās nodarbības maketēšanā dažādām klašu vecuma grupām. 1.-3. klašu skolēni veidoja grāmatzīmes, bet 4.-5. klašu skolēni noskaidroja, kas ir informatīvie izdales materiāli un paši izgatavoja savas galda kartes, ielūgumus un citus materiālus. 6.-9. klašu skolēniem radošajā darbnīcā bija iespēja praktiski darboties fotogrāfiju apstrādē.

Vislielāko interesi par maketētāja profesiju izrādīja vecāko klašu skolnieki. Radās jautājumi par izglītības iespējām apgūt šo profesiju, kādi ir darba piedāvājumi un iespējas maketētājam uzsākt privāto darbību.

Inese Avota
Mērdzenes pamatskolas direktore