biskopji

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 14. februārī Mērdzenes pamatskolā viesojās bitenieki no zemnieku saimniecības ,,Kramiņi” Leontīne un Rolands Zelči, kuri 5-9. klašu skolēniem novadīja meistardarbnīcu “Mācies bites čaklumiņu”, kurā iepazīstināja skolēnus ar bitenieka arodu.

Zelču ģimenei pieder bioloģiska saimniecība,viņi rūpējas par simts bišu saimēm. Z/s „Kramiņi” saimnieki izveidojuši pirms gandrīz 20 gadiem un apsaimnieko 20 ha zemes. Iesākumā Leontīne iepazīstināja ar savu saimniecību, pastāstīja, kā viss sākās. Sākās viss ar nejaušību, kad Rolandam par zemes aršanu kāds vīrs kā samaksu uzdāvināja vienu bišu stropu.

Tālāk sekoja ceļojums bišu valstībā. Klausītāji uzzināja par bišu dzīvi, par stropa uzbūvi, biškopības produkciju, par biškopības produktu izmantošanu pārtikā un cilvēka veselības uzturēšanā, vaska svecīšu liešanu.

Pats interesantākais skolēniem bija iejusties dravnieka arodā – ietērpties biškopja apģērbā, paturēt rokās dūmekli, uzlikt aizsargcepuri. Bērni bija aktīvi, ar interesi apskatīja biškopju inventāru, izbaudīja biškopības produktus: bišu maizi, medu.

Nodarbība tika pildināta ar skolēnu līdzdarbošanos, kur tika piedāvāta vaska sveču liešana. Bērni savas izlietās sveces varēja paņemt sev par piemiņu.

Skolēniem radās daudz jautājumu. Viņi noskaidroja, kur un kā var apgūtbiškopja arodu. Uzzināja, ka tādu mācību iestāžu nav daudz. Latvijas Biškopības biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru (LLU MC) izstrādājusi un licencējusi profesionālās pilnveides izglītības programmu “Biškopība’’, bet pēc ciemiņu vārdiem,jāmācās esot visu mūžu. Skolēni saprata, kādu mācību priekšmetu zināšanas tam īpaši vajadzīgas.

Sarunā ar skolēniem noskaidrojās,ka  daudziem no viņiem radās interese par biškopja arodu un darbošanās ar bitēm ir interesanti, var pelnīt naudiņu, uzsākt savu mazo biznesu.

Lidija Petrova
Mērdzenes pamatskolas 7., 8.klases audzinātāja