Šī gada 7. decembrī Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības basketbolā pamatskolu grupā zēniem un meitenēm.

Zēnu komandu konkurencē 2.vietu izcīnija Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Raivis Tutans, Jānis Burmeisters, Einārs Čoičs, Ilvars Gabranovs, Ralfs Punans, Ernests Strods, Kaspars Gabranovs, Toms Naglis, Artūrs Zeiļuks. Skolotāja Ināra Kivle.

3.vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Rolands Laizāns, Aivis Kaupužs, Kristiāns Kairišs, Artis Grišulis, Intars Brencis, Rinalds Jurkāns. Skolotāja Jolanta Silicka.
Starp meiteņu komandām 1. vietu izcīnīja Mežvidu pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Viktorija Krišāne, Ksenija Valdzere, Everita Borisova, Ligita Dubkeviča, Erita Brence, Ārija Ģērmane. Skolotāja Jolanta Silicka.

2.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Dita Lipska, Laura Novikova, Ieva Medvedeva, Beatrise Čera, Vizma Emīlija Vasiļjeva, Alise Poņatovska, Valērija Jaicka, Samanta Novikova, Diāna Načiņņikova. Skolotāja Inese Avota.

Ināra Kivle
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore