15. oktobrī Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības florbolā pamatskolu grupā.

1.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Elmārs Zelčs, Artis Grišulis, Kristiāns Kairišs, Rinalds Jurkans, Sandis Barančuks, Intars Brencis, Rikardo Jegorovs, Dāvis Zalužinskis. Skolotāja Jolanta Silicka.

2.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Jānis Burmeisters, Einārs Čoičs, Kaspars Gabranovs, Ralfs Punans, Normunds Tutans, Jānis Kirsanovs Naglis, Toms Naglis. Skolotāja Ināra Kivle.

3.vieta Pildas pamatskolas komandai.

4.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Samanta Novikova, Beatrise Čera, Vizma Emīlija Vasiļjeva, Alise Poņatovska, Andris Peičs, Aivis Mežals, Robins Daniels Bonka, Dmitrijs Kodaļevs. Skolotāja Inese Avota un Ināra Kivle.

Ināra Kivle
Kārsavas novada veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore