A klases autoceļi : Nr.120 Pudinova – Latviešu Stiglava – 3.97 km
                              Nr.121 Mihalova – Lapatnieki – 2.44 km
                              Nr.122 Lapatnieki – Tabulova – 1.56 km
                              Nr.123 Rūzori – Tabulova – Dekterova – Rūzori – 6.77 km
                              Nr. 129 Pudinova – Kapačova – 2.04 km

B klases autoceļi : Nr.144 Čeri – Mazie Kreiči – 2.52 km

Jānis Koļčs
Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītājs .