24.-25. augustā Kārsavas novada Mērdzenes pagastā notika Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona noslēguma lauka taktiskais vingrinājums, kurā tika atstrādāti dažāda veida taktiskie elementi, tai skaitā kauja apdzīvotā vietā. Tāpat liela uzmanība tika pievērsta pirmās palīdzības sniegšanai.

Lauka taktiskajā vingrinājumā kopā ar zemessargiem uzdevumus pildīja Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo operāciju dienesta “Sigma” robežsargi. Vingrinājumu apmeklēja Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks pulkvedis Aleksandrs Šukšins: ”Esmu ļoti apmierināts ar redzēto, Bruņoto spēku un robežsardzes sadarbība kļūst arvien labāka, mēs vairs nerunājam par kontaktu dibināšanu, bet gan par kopīgu sekmīgu darbu, arī vizuāli mēs atšķiramies maz, un strādājam vienotā sakaru vidē. ”

zemessargu-apmacibas1

Atbalstu Zemessardzes 32. Kājnieku bataljonam sniedza Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona zemessargi un karavīri, kas iejutās pretinieka lomā.
Zemessardzes 32. Kājnieku bataljona komandieris majors Edgars Belinskis atzina, ka ir apmierināts ar mācību norisi: ”Ļoti priecē zemessargu attieksme pret uzdevumu izpildi, viņi pašaizliedzīgi velta sevi valsts aizsardzībai. Liels paldies viņiem par to!

zemessargu-apmacibas2

Apmācību noslēgumā majors Edgars Belinskis pateicās zemessargiem un karavīriem par dalību mācībās. Tāpat aktīvākajiem karavīriem un zemessargiem tika pasniegtas Zemessardzes Latgales 3. brigādes komandiera un Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandiera pateicības.

zemessargu-apmacibas3

Tā kā mācības tika aizvadītas Zemessardzes 28. gadadienas zīmē- 23. augustā tika svinēta Zemessardzes dzimšanas diena, mācību noslēgumā visi mācību dalībnieki tika aicināti uz kopējo torti ar vienības simboliku, kuru sarūpēja Zemessardzes štābs.

Zemessardzes 32. Kājnieku bataljons pateicas par atbalstu Valsts robežsardzei, Valsts policijai, Kārsavas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītajam Jānim Koļčam, zemniekiem Teodoram un Agrim Lipskiem,  Mērdzenes pagasta zemniekiem, ka arī  iedzīvotājiem.

Zemessardzes 32. kājnieku bataljons