Šī gada 12. oktobrī Mērdzenes pamatskolā notika starpnovadu sacensības florbolā pamatskolu grupā. Visas trīs godalgotās vietas izcīnīja mūsu novada skolu komandas:

1.vieta Mežvidu pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Rolands Laizāns, Vairis Elksnis, Aivis Kaupužs, Kristiāns Kairišs, Elmārs Zelčs, Māris Gabrans, Artis Grišulis, Viktorija Krišāne.  Skolotāja Jolanta Silicka.

2.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas komanda. Komandā spēlēja: Raivis Tutans, Jānis Burmeisters, Einārs Čoičs,  Ilvars Gabranovs, Ralfs Punans, Normunds Tutans, Ernests Strods un Kaspars Gabranovs. Skolotāja Ināra Kivle.

3.vieta Mērdzenes pamatskolas komandai. Komandā spēlēja: Dita Lipska, Laura Novikova, Ieva Medvedeva, Beatrise Čera, Vizma Emīlija Vasiļjeva, Alise Poņatovska. Skolotāja Inese Avota.

Ināra Kivle
Kārsavas novada Veselības un fiziskās aktivitātes
mācību jomas koordinatore